to top

مراحل پیش از جوجه کشی در جوجه گیری


867
زمان مطالعه: 2 دقیقه, 23 ثانیه



حتی در بهترین حالت پس از یک هفته با هر روز ذخیره سازی بیشتر، میزان جوجه کشی 5 / 0 – 5 / 1 درصد افت می یابد. در صورت گذشت دو هفته، کیفیت جوجه ها پایین می آید. فراهم آوردن شرایط پیش از جوجه کشی، راهی برای کاهش تأثیرات منفی و مخرب ذخیره سازی طولانی تخم مرغ است.

شرایط پیش از جوجه کشی در میزان جوجه کشی تأثیری نخواهد گذاشت اما به نگهداری تخم های نطفه دار در مدت طولانی کمک خواهد کرد.

یک مرغ برای تخمگذاری به 24 ساعت زمان نیاز دارد. حدود 30 دقیقه پس از آنکه پرنده تخم می گذارد، تخمک گذاری بعدی به وقوع می پیوندد. بنابراین وقتی تخم مرغ نطفه دار به جوجه کشی آورده می شود 5 / 23 ساعت از رشد و تکامل جنین در بدن مادر می گذرد.

 

نحوۀ عملکرد پیش از جوجه کشی به چه صورت است؟

این مراحل در زیر عنوان شده است :

 

1. ذخیره سازی تخم مرغ

ضمن آنکه ذخیره سازی کوتاه مدت و عکس العمل سریع پس از تخم گذاری مرغ، در جوجه کشی مرغوب تأثیرگذار است نبایستی فراموش کرد که پس از یک جابجایی طولانی (مسافتی که تا جوجه کشی پیموده می شود) تخم مرغ های نطفه دار به استراحت نیاز دارند. معمولا جوجه کشی هایی که دو بار در هفته تخم مرغ دریافت می کنند، یک یا دو روز پس از دریافت شروع می کنند. یعنی به هنگام شروع جوجه کشی، جنین 2 – 5 روز سن دارد.

 

2.  گرمایش اولیه

در صورت استفاده از انکوباتورهای یک مرحله ای اگرچه نیازی به گرم کردن اولیه نیست، اما این کار می تواند در تسهیل روند مؤثر باشد.

 

3. زمان گرمایش و فرایند پیش از جوجه کشی

زمان گرمایش به ظرفیت گرمایی انکوباتور و تعداد تخم مرغ ها بستگی دارد. در صورتیکه گرم کردن تخم مرغ ها بیش از 9 ساعت به طول انجامد، باید تعداد تخم مرغ ها را کم کرد. هرچه مدت زمان گرمایش کمتر باشد، مدت زمان فرایند پیش از جوجه کشی طولانی تر خواهد بود ، چراکه مدت زمان مؤثر در رشد جنین در دورۀ گرمایش کوتاهتر خواهد بود. مدت زمان اغلب جوجه کشی ها معمولاً 3-4 ساعت است. زمان گرمایش و فرایند پیش از جوجه کشی در مجموع نباید از 12 ساعت تجاوز کند.

 

4. کاهش دما

معمولاً تخم مرغ ها در دمای زیر 25 درجۀ سانتیگراد خنک می شوند. این خنک سازی می تواند در درون انکوباتور صورت گیرد و یا در دستگاه (setter room).

 

5. ذخیره سازی تخم مرغ

فرایند پیش از جوجه کشی برای تخم مرغ هایی که بلافاصله تحت فرایند جوجه کشی قرار می گیرند ، نیازی نیست . در صورتیکه 10 روز ذخیره سازی برای تخم مرغ ها در نظر گرفته شده، انجام دومین مرتبۀ فرایند پیش از جوجه کشی یک هفته پس از اولین مرتبه خوب و ذینفع خواهد بود چرا که در اینصورت مدت زمان لازم برای جوجه کشی کمتر از حد معمول خواهد بود.

منبع www.itpnews.com



نظرات

loader

لطفا شکیبا باشید ...