to top

بازیافت شیشه چگونه است؟؟


426
زمان مطالعه: 2 دقیقه, 23 ثانیهشیشه بازیافتی حدود ۳۰ درصد كمتر انرژی نسبت به تولیدات تشكیل شده از همه مواد جدید تشكیل می دهد

● دنیای شیشه ای

شیشه برای بسته بندی كردن تعداد زیادی تولیدات غذایی مورد استفاده قرار می دهند: شیر- ژله- روغن های سبزیجات- غذای بچه و غیره.شیشه از نظر توده وزنی حدود ۵ درصد ضایعات جامد شهرداری و۲درصد حجمی را تشكیل می دهد.

● بازیافت

شیشه بازیافتی حدود ۳۰ درصد كمتر انرژی نسبت به تولیدات تشكیل شده از همه مواد جدید تشكیل می دهد.

امروزه تقریباً ۲۶درصد شیشه مصرفی ما بازیافتی است .بایستی آن را پرت كنیم؟ بعد از كاهش منابع برای مثال شیشه را كمتر برای تولید یك كوزه شیشه ای استفاده می‌كنند.بهترین راه برای آشغال شیشه ای روش بازیافتی می باشد.شیشه موجود در محل دفنی زباله هیچ انرژی از آن بهبود نمی یابد. بنابراین، بازیافت معمولاً بهترین انتخاب است.شیشه بازیافتی به طور نسبی ذخیره انرژی خوب است .معمولاً شیشه بازیافتی كه تولیدات شیشه جدید می سازد نسبت به آن شیشه كه از مواد تماماً جدید تشكیل شود ۳۰ درصد كمتر انرژی نیاز دارد.

شیشه بازیافتی انرژی را ذخیره می كند زیرا، شیشه خرد شده، كالت نامیده می شود.در یك دمای كمتری نسبت به مواد خام مورد استفاده برای تشكیل شیشه ذوب می شود.شیشه جدید از ماسه ، خاكستر سودا و سنگ آهك تشكیل شده است.شیشه قدیمی به طور ساده به بطری و شیشه های كوزه ای جدید و یا به دیگر تولیدات شیشه ای همانند عایق بافت شیشه ای تبدیل می شود.و یك كاغذ غیر مشابه، كوزه ها و بطریهای شیشه ای می توانند به طور زیاد دوبار بازیافت شوند. شیشه فرسوده نمی شود.

● چگونه شیشه را باز یافت كنیم؟

آماده سازی ظرفهای شیشه ای مورد استفادهتان برای عمل بازیافت راحت می باشد

همه شما نیاز دارید كه سرپوش و درپوش هایشان را بردارید و كانتینرها را رد آب بشویید زمانیكه ظرفها به سمت بالا می سوزند و شیشه به طرف پایین جهت بازیافت ذوب می شود نیاز ندارید كه برچسبها را پاك كنید.بیشتر بازیافت كننده ها درخواست می كنند كه ظرفهای شیشه ای را از نظر رنگ – شفافیت- سبزی یا آمپر(طلای قهوه ای) را دسته بندی كنند .از زمانیكه شیشه رنگ آمیزی شد، رنگ نمی تواند برطرف شود.یعنی اینكه تشكیل دهنده شیشه های كوزه ای شفاف نمی توان كولت رنگی زرد و یا سبز بسته بندی می كنند؟

شیشه رنگی بعضی غذاها و آشامیدنیهای حساس را از نور محافظت می كند.همه تولیدات شیشه ای را نمی توانید بازیافت كنید. چراغهای نوری- سرامیك ها- آینه های شیشه ای- شیشه پنجره ها و ظروف با مواد یكسانی همانند بطریهای شیشه ای تشكیل نشده اند ، بنابراین آنها نبایستی با شیشه بازیافتی مخلوط شوند.با ایمنی وجود ما هر روزه بطریها و پارچه ها را دور می ریزیم نه چراغهای نوری و ظرف را ، كخ این بطریها و پارچه ها بیشتر زباله ها ما را تشكیل می دهند.نظرات

loader

لطفا شکیبا باشید ...