خرید سنگ
to top

تاثیر انقلاب صنعتی در عصر مدرن


375
زمان مطالعه: 1 دقیقه, 29 ثانیهانقلاب صنعتی،یکی از بزرگترین دگرگونی های تاریخ بشر است که در قرن هجدهم میلادی با تولید انبوه کالاها و افزایش بازده نیروی انسانی آغاز گردید.البته زمینه اصلی انقلاب صنعتی را تفکرات فلسفی،علمی سیاسی و دینیموجود در قرن 16 و 17 میلادی فراهم آورده بود.واژه ی انقلاب به دگرگونی های ناگهانی اطلاق می شود، در حالی که این تحولات صنعتی به هیچ وجه ناگهانی نبودند. حتی بعضی از محققین تنها این تحولات را مختص به صنعت نمی دانند ومعتقدند که این تحولات دارای جنبه های اجتماعی و فکری نیز بوده اند این انقلاب بر خلاف نامش و مانند هر تحول تاریخی طبعا روندی بطی داشت. در واقع انقلاب صنعتی نخست در انگلستان آغاز گردید و سپس به سایر کشورهای جهانگسترش یافت،یعنی انگلستان به عنوان الگویی برای سایر کشورها مطرح گردید.این دنیایی است بسیار متفاوت از زندگیعمدتا روستایی که پیش از صنعتی شدن چیرگی داشت و نیز دنیایی است که هنوز هم انقلاب صنعتی دارد به آن شکل می دهد.انقلاب صنعتی با دگرگونی های اساسی که در وهله ی اول در اواسط قرن هجدهم در انگلستان و با کمی تاخیر درسایر ممالک اروپا درزمینه: افزایش جمعیت، افزایش تولیدات صنعتی و ماشینی شدن سیستم های تولیدی اتفاق افتاد مشخص می شود. شرط اصلی رشد آن نیز دگرگونی در اوضاع و احوال اقتصادی کشورهای اروپایی بود. صنعت انگلستان حالتی روستایی داشت و از اواسط قرن هجدهم آخرین دوره ی صنعت روستایی انگلستان نیز از میان رفت.انقلابصنعتی،دوره ی تحولات بسیار مهمی در تاریخ انگلستان بود و آنچه انقلاب صنعتی را در اروپا شاخص کرد،شکل گیری تکنولوژی و به تبع آن فرآورده های صنعتی بود که پیکره شهرها را به کل دگرگون کرد.با توجه به ماهیت موضوع، هدف از این پژوهش بررسی تحلیلی-توصیفی تاثیر انقلاب صنعتی در عصر مدرنیته می باشدنظرات

loader

لطفا شکیبا باشید ...