خرید سنگ
to top

بسته بندی زعفران ادویه های گیاهی تی بگ و ساشه


290
زمان مطالعه: 37 ثانیهمجری طرحآقای کیوان واحدیتولیدات طرحبسته بندی زعفران ،ادویه و دمنوش گیاهیمساحت زمین مورد نیاز۱۰,۰۰۰ مترمربعمساحت زیر بنا۷۱۵ مترمربعهزینه ثابت طرح مورد نیاز۸,۰۶۷,۱۵۰ هزارریالهزینه جاری طرح۱۲۵,۲۸۹,۶۷۸ هزارریالسرمایه در گردش مورد نیاز۱,۰۴۴,۰۸۱ هزارریالکل سرمایه گذاری طرح۱۱,۶۱۱,۲۳۱ هزارریالنحوه تامین سرمایه طرحسرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید۴,۳۲۲,۲۴۶ هزارریالسرمایه گذاری بانک۷,۲۸۸,۹۸۵ هزارریالتسهیلات بلند مدت۶,۴۵۳,۷۲۰ هزارریالتسهیلات کوتاه مدت۸۳۵,۲۶۵ هزارریالشاغلین طرح۱۳ نفردرآمد سالانه طرح به طور متوسط۱۲۸,۷۳۳,۰۰۰ هزارریالتولید در نقطه سر به سر۷۴.۴۹ درصدنرخ بازده طرح۳۳.۱۵ درصدبازگشت سرمایه به سال۳.۴۱ سالآدرس محل اجرای طرحاستانتهیه کننده طرحمهندس علی مجنونی تهیه و ارزیابی انواع طرح

 

کسب وکار ۰۹۱۴۸۰۲۳۷۲۶  http://www.tarh-tojihi.ir/

هدف از اجرای طرح کمک به صنعت در تولید مواد غذایینظرات

loader

لطفا شکیبا باشید ...