to top

خط تولید بسته‌بندی زعفران


300
زمان مطالعه: 2 دقیقه, 44 ثانیهراهنمای مرکز پروسس یاخط تولید بسته‌بندی زعفران

کشت زعفران، برداشت و پاکسازی آن عموماً به شکل یک‌سانی انجام می‌شود ولی تفاوت در بسته‌بندی و کیفیت زعفران سبب تمایز محصولات می‌گردد.

واحدکنترول کیفیت:

کنترول کالای ورودی کلیه اقلام و مواد اولیه موثر برکیفیت (شامل زعفران و مواد اولیه بسته‌بندی) در بدو ورود باید توسط واحدکنترول کیفیت‌، در محل ورود کنترول می‌گردند.

 پس از ورود مواد اولیه اعم از ورود عمده و یا جز، به واحد کنترول کیفیت اطلاع داده شده و واحد کنترول کیفیت اقدام به نمونه‌گیری و کنترول مطابق با استندردهای مربوطه می‌نماید و نتایج بدست آمده ثبت می‌گردد.

 

سورتینگ:

کارکنان بخش سورتینگ زعفران‌های ورودی را با دقت کامل سورت می‌کنند. که شامل جداسازی کلیه ذرات خارجی و بقایای گل می‌باشد.

 توزین:

پس از سورت، زعفران به بخش توزین انتقال می‌یابد در این قسمت کارکنان بخش توزین برحسب میزان و نوع بسته‌بندی مورد نظر زعفران را با ترازوهای دقیق و کالیبره شده وزن می‌کنند.

درب بندی:

پس از بخش توزین زعفران به بخش درب بندی منتقل می‌شود. درب بندی بسته‌بندی‌های قوطی شکل توسط کارکنان مربوطه با دقت کامل انجام گرفته و درب بندی بسته‌بندی‌های پاکتی توسط دستگاه دوخت صورت می‌گیرد.

 وکیوم:

 در بعضی بسته‌بندی‌های قوطی شکل، قوطی‌ها بر روی کارت‌های مشخص گذاشته و به‌وسیله تلق وکیوم می‌شوند و بعد از این عمل قوطی‌های وکیوم می‌شوند.

 کدگذاری:

جت پرینتر (کد زنی): بعد از بسته‌بندی اولیه بسته‌ها، توسط دستگاه جت پرینتر، مشخصات بسته شامل وزن محصول،‌ تاریخ تولید، تاریخ انقضا، کد محصول، سریال تولید و نوع محصول بر روی بسته‌ها چاپ می‌شود.

جعبه گذاری:

 بسته‌ها بعد از بخش جت پرینتر بسته‌بندی نهایی شده و جعبه‌گذاری می‌شوند. نوع بسته و تعداد داخل بسته با توجه به نوع محصول انجام می‌شود. 

شیرینگ پك:

در اخیر بعضی از محصولات توسط دستگاه شرینگ پک بسته‌بندی می‌گردد که به‌صورت بسته‌هایی با تعداد مشخص می‌باشد.

بازرسی و test:

ویژگی محصول در مراحل مختلف مورد تفتیش و اندازه‌گیری واقع می‌شود.

 

کنترول حین پروسس: 

مسوول کنترول کیفیت هر دو ساعت یک‌بار از خط تولید بازدید به‌عمل آورده و عملکرد کارکنان در بخش‌های مختلف را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهند و نتایج حاصله را در فرم مربوطه درج می‌کند و در صورت مشاهده عدم انطباق اقدامات لازم صورت می‌گیرد.

 

 کنترول محصول نهایی:

 پس از ساخت و تولید و بسته‌بندی‌، محصول مطابق استندردهای بین‌المللی مرتبط با بسته‌بندی زعفران کنترول شده و نتایج توسط کنترولر کنترول کیفیت در فرم‌های مربوطه ثبت می‌گردد.

 

مهم‌ترین بخش‌های یك واحد کوچک بسته‌بندی زعفران:

1-سورت وتوزین

2-بسته‌بندی اولیه

3-بسته‌بندی ثانویه(دستگاه‌ها)

4-انبار مواد اولیه

5- انبار مواد ثانویه

 

 

سورت و توزین:

وسایل

ردیف

میز سورت استیل زنگ نزن

1

ترازو سه صفر به تعداد لازم بسته به حجم کار

2

دماسنج و رطوبت سنج

3

 

انبار مواد اولیه:

وسایل

ردیف

رطوبت سنج و دماسنج

1

 

 

بسته‌بندی ثانویه:

دستگاه

ردیف

شیرینگ پک

1

وکیوم

2

جت پرینتر برای لیبل تاریخ و...

3

دوخت

4

تسمه کش برای کارتون

5

اسکین پك

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصاویر برخی از تجیهزات مورد نیاز:

alt alt
alt alt
alt alt

 نظرات

loader

لطفا شکیبا باشید ...