خرید سنگ
to top

مراحل بسته بندی زعفران


380
زمان مطالعه: 2 دقیقه, 9 ثانیهدر بدو ورود زعفران آزمون های ذیل جهت ارزیابی کیفیت انجام میپذیرد:

  • آزمون رنگ (استخراج و تشخیص رنگ های افزودنی)
  • آزمون قدرت رنگی وارزیابی میزان کروسین ،سافرانال و پیکروکروسین
  • رطوبت
  • خاکستر کل
  • خاکستر نامحلول در اسید
  • میزان مواد خارجی مربوط به محیط و بقایای گل
  • عصاره محلول در آب سرد
  • پیگمان
  • ازت تام
  • فیبر خام


سپس وارد مرحله بسته بندی به شرح ذیل می گردد:
سورتینگ:کارکنان بخش سورتینگ زعفران های ورودی را با دقت کامل سورت می کنند. که شامل جداسازی کلیه ذرات خارجی و بقایای گل می باشد.

بسته بندی زعفرانتوزین: پس از سورت ،زعفران به بخش توزین انتقال می یابد در این قسمت کارکنان بخش توزین بر حسب میزان و نوع بسته بندی مورد نظر زعفران را با ترازوهای دقیق و کالیبره شده وزن میکنند.

درب بندی: پس از بخش توزین زعفران به بخش درب بندی منتقل می شود. درب بندی بسته بندی های قوطی شکل توسط کارکنان مربوطه با دقت کامل انجام گرفته و درب بندی بسته بندی های پاکتی توسط دستگاه دوخت صورت می گیرد

بسته بندی زعفرانوکیوم: دربعضی بسته بندیهای قوطی شکل ، قوطی ها بر روی کارت های مشخص ، گذاشته و بوسیله تلق وکیوم می شوند . و بعد از این عمل قوطیهای وکیوم شده پس از کد گذاری جعبه گذاری و یا شیرینگ می شوند.

جت پرینتر (کد زنی): بعد از بسته بندی اولیه بسته ها، توسط دستگاه جت پرینتر، مشخصات بسته شامل وزن محصول،‌ تاریخ تولید، تاریخ انقضاء، کد محصول، سریال تولید و نوع محصول بر روی بسته ها چاپ می شود.

جعبه گذاری: بسته ها بعداز بخش جت پرینتر بسته بندی نهایی گشته و جعبه گذاری می شوند . نوع بسته و تعداد داخل بسته با توجه به نوع محصول انجام می شود.

شرینگ پک:در انتها بعضی از محصولات توسط دستگاه شرینگ پک بسته بندی می گردد . که بصورت بسته هایی با تعداد مشخص می باشد.

بازرسی و آزمون:ویژگی محصول در مراحل مختلف مورد پایش و اندازه گیری واقع می شود.

کنترل حین فرآیند: مسئول کنترل کیفیت هر دو ساعت یکبار از خط تولید بازدید بعمل آورده و عملکرد کارکنان در بخشهای مختلف را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند و نتایج حاصله را در فرم مربوطه درج می کند و در صورت مشاهده عدم انطباق اقدامات لازم صورت می گیرد

کنترل محصول نهایی: پس از ساخت و تولید و بسته بندی , محصول مطابق استانداردهای ملی مرتبط با بسته بندی زعفران کنترل شده و نتایج توسط بازرس کنترل کیفیت در فرمهای مربوطه ثبت می گردد
لازم به ذکر است در ابتدا خرید زعفران صرفا از تامین کنندگان ارزیابی شده و معتبر. صورت می گیرد وسپس کلیه مراحل فوق. انجام می گیرد.

pack.persianblog.irنظرات

loader

لطفا شکیبا باشید ...