to top

سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران


273
زمان مطالعه: 24 دقیقه, 1 ثانیهحوزه تخصصي : معاونت برنامه ريزي - امور متقاضيان 

alt پرسش : شهرك صنعتي به چه مكاني گفته مي شود؟

alt پاسخ : مكاني است داراي محدوده ومساحت معين كه مجموعه‌اي ساماندهي شده ازواحدهاي صنعتي، پژوهشي، فن آوري و خدمات پشتيباني ازقبيل طراحي، مهندسي، آموزشي، اطلاع رساني، مشاوره اي و بازرگاني در آن مستقر شده و با براي استقرار واحدهاي مذكور اختصاص مي‌يابد و در آن تمام يا پاره اي از امكانات زيربنايي وخدمات ضروري با توجه به نوع و وسعت شهرك و تركيب فعاليت هاي آن به واحدهاي مزبور واگذار مي‌گردد.

حوزه تخصصي : معاونت برنامه ريزي - امور متقاضيان 

alt پرسش : در چه زمانی سند مالکیت زمین به نام متقاضی صادر می شود؟

alt پاسخ : پس از صدور گواهي پايان ساختمانودريافت پروانهبهرهبرداری،در صورت فراهم بودن موجبات قانوني انتقال قطعي و رسمي، با دريافت كليه مطالبات و بهاي زمين از طرف قرارداد نسبت به انتقال قطعی سند مالکیت در دفاتر اسناد رسمی اقدام مي شود.

حوزه تخصصي : معاونت برنامه ريزي - امور متقاضيان 

alt پرسش : • شهرکهای صنعتی تحت پوشش سازمان چه تفاوتهایی با دیگر شهرکها و نواحی صنعتی دارند؟

alt پاسخ : شهرکهای صنعتی تحت پوشش سازمان باتصویبهیاتدولتايجاد گرديده وتحت نظارت دولت بوده و از قوانين و مقررات حاكم بر شهركها و نواحي صنعتي ونيز سیاستهای حمایتی دولت تبعیت می نمایند. قرارداد تخصیص زمین منعقده در آنها در حکم اسناد رسمی می باشند. شهرکهای صنعتی مذکور در مواردی از حمایتهای مالی دولت نیز برخوردار می شوند.

حوزه تخصصي : معاونت برنامه ريزي - امور متقاضيان 

alt پرسش : برای اجرای طرحهای صنعتی ، سازمان جه تسهیلاتی را پرداخت می کند؟

alt پاسخ : درحال حاضر پرداخت تسهیلات به طرحهای صنعتی توسط سیستم بانکی کشور صورت می گیرد و می بایست به بانکهای تجاری اعم از دولتی و خصوصی مراجعه نمود. درصورت تخصیص منابع و اعتبارات تبصره ای مراتب از طریق سازمانهای صنایع و معادن استانها به اطلاع متقاضیان خواهد رسید. ليكن در صورت استفاده متقاضي از تسهيلات اعطائي بانكي، شركتهاي استاني مبادرت به وثيقه گذاردن قراردادهاي مزبور به نفع بانك و يا موسسات مالي اعتباري ذينفع مي‌نمايند.

حوزه تخصصي : معاونت برنامه ريزي - امور متقاضيان 

alt پرسش : شرایط واگذاری کارگاههای واقع در شهرکهای صنعتی چگونه است؟

alt پاسخ : با توجه به محل احداث ، نوع و طراحی آن ، قیمت کارگاهها متفاوت بوده و به صورت نقد و اقساط و نيز اجاره واگذار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر از وجود کارگاهها ، مشخصات آنها و شرایط واگذاری به پایگاه های اطلاع رسانی استانها مراجعه فرمائید.

حوزه تخصصي : معاونت برنامه ريزي - امور متقاضيان 

alt پرسش : آیا کارگاههای پیش ساخته نیز در شهرکهای صنعتی احداث می شوند؟

alt پاسخ : به منظور کمک به راه اندازی واحدهای بسیار کوچک صنعتی در برخی از شهرکها کارگاههایی با مساحت های حداکثر چند صد متر احداث و به متقاضیان واگذار می گردد.

حوزه تخصصي : معاونت برنامه ريزي - امور متقاضيان 

alt پرسش : شرايط انتقال حق انتفاع در شهركهاي صنعتي به شخص حقيقي و حقوقي ديگر به چه صورت مي باشد؟

alt پاسخ : تكميل فرم درخواست توسط واحد انتقال دهنده و اخذ جواز تاسيس معتبر از واحد انتقال گيرنده و بررسي استقرار واحد انتقال گيرنده از نظر فني و مسائل زيست محيطي، تسويه حساب طرف قرارداد در خصوص ديون حال خود با شركت ، پرداخت 3 در هزارحق انتفاع مربوط به انتقال، ارائه مفاصا حساب بيمه و ماليات توسط انتقال دهنده، تنظيم صورتجلسه انتقال ودرمرحله پاياني با ثبت انتقال در دفترچه قرارداد مي توان اين انتقال راصورت داد.

حوزه تخصصي : معاونت برنامه ريزي - امور متقاضيان 

alt پرسش : استاندارد رسمی پذیرفته شده در ایران برای تعریف موسسات کوچک و متوسط را لطفا بفرمائید.

alt پاسخ : معیارتشخیص صنایع کوچک ومتوسط،تعدادپرسنل است. برای صنایع کوچک : زیر۵۰ نفر پرسنل و برای صنایع متوسط : زیر ۲۵۰ نفر پرسنل.

حوزه تخصصي : معاونت برنامه ريزي - امور متقاضيان 

alt پرسش : آیا امکان خرید و فروش طرحها و واحدهای صنعتی در شهرکها وجود دارد؟

alt پاسخ : انتقال زمین صنعتی خام به غیر، مجاز نمی باشد ولی اگر طرف قرارداد در زمین احداث بنا نموده یا به بهره برداری رسیده باشد ، با مجوز كتبي شرکت شهرکهای صنعتی استان و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه می تواند نسبت به انتقال حقوق قراردادي خود به شخص ثالث اقدام نماید.

حوزه تخصصي : معاونت برنامه ريزي - امور متقاضيان 

alt پرسش : آیا می توان در شهرکهای صنعتی فعالیت اقتصادی غیر صنعتی نظیر پرورش آبزیان ، طیور و کشاورزی و کشت و صنعت ... راه اندازی نمود؟

alt پاسخ : در صورتي كه بتوان از آنها به عنوان تولید صنعتی یاد نمود با تشخیص هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان، تخصیص زمین به طرح های مذکور بلا اشکال خواهد بود. ارائه خدمات صنعتی و هرگونه خدماتی اعم از مالی ، فنی ، علمی ، آموزشی ، اطلاع رسانی و ... که برطرف کننده نیاز واحدهای صنعتی باشد با کسب مجوز قانونی از مراجع ذیصلاح بلا مانع می باشد.

حوزه تخصصي : معاونت برنامه ريزي - امور متقاضيان 

alt پرسش : نحوه استفاده از تسهيلات بانكي به چه صورت است؟

alt پاسخ : طرحهاي صنعتي داراي جواز تاسيس معتبر كه حداقل آورده متقاضي 30 درصدسرمايه گذاري كل و طرحهايي كه داراي پيشرفت فيزيكي بيش از 40 درصد مي باشند و يا طرحهايي كه با تخصيص اين اعتبار به بهره برداري مي رسند مي‌توانند از تسهيلات بانكي استفاده نمايند.

حوزه تخصصي : معاونت برنامه ريزي - امور متقاضيان 

alt پرسش : صنایعی که می توانند در شهرکهاو نواحي صنعتي مستقر شوند کدامند؟

alt پاسخ : در شهرکها و نواحي صنعتی عمومی تقریبا تمامی رشته های فعالیت صنعتی می توانند استقرار یابند. اما در شهرکهای صنعتی تخصصی فقط رشته های خاصی از فعالیتهای صنعتی امکان استقرار را دارند.

حوزه تخصصي : معاونت برنامه ريزي - امور متقاضيان 

alt پرسش : خوشه صنعتي يعني چه؟

alt پاسخ : به مجموعه اي از واحدهاي كسب و كار اطلاق مي شود كه در يك منطقه جقرافيايي و يك گرايش صنعتي متمركز شده وبا همكاري وتكميل فعاليتهاي يكديگر به توليد وعرضه تعدادي كالا و خدمات مي پردازند واز چالشها و فرصتهاي مشترك برخوردارند.

حوزه تخصصي : معاونت صنايع كوچك - آموزش 

alt پرسش : شرایط ثبت نام در کلاس ها چیست؟

alt پاسخ : مخاطبين دوره‌هاي آموزشي را، مديران و كارشناسان مرتبط با حوزه كسب و كارهاي كوچك و متوسط كشور تشكيل مي‌دهند. اولويت با واحدهاي صنعتي و صنفي داخل شهرك‌ها و نواحي صنعتي، كسب و كارهاي كوچك و متوسط خارج از شهرك‌ها و نواحي صنعتي، اعضاي خوشه‌هاي كسب و كار، فن بازارها، مشاورين مستقر در مراكز خدمات فناوري و كسب و كار و اجزاي شهرك‌هاي فناوري مي باشد

حوزه تخصصي : معاونت صنايع كوچك - آموزش 

alt پرسش : آیا کلاس های آموزشي شامل هزینه میباشد؟

alt پاسخ : دوره های الکترونیکی (براي دو دوره) به صورت رایگان برگزار میشوند و دوره های حضوری و یا سازمانی شامل هزینه میباشند.

حوزه تخصصي : معاونت برنامه ريزي - امور متقاضيان 

alt پرسش : واحدهای صنفی (تولیدی)شامل چه واحدهای می باشد؟

alt پاسخ : واحدهای صنفی (تولیدی) شامل کلیه صنوف تولیدی می باشند که از صنف مربوطه پروانه تولیدی خود را دريافت نمایند. (به طور مثال: تولیدی لوستر، بلور، چینی و...)

حوزه تخصصي : معاونت برنامه ريزي - امور متقاضيان 

alt پرسش : حق شارژ در شهرکهای صنعتی از چه نوع قراردادهایی و یا واحدهایی باید دریافت گردد؟

alt پاسخ : حق شارژ و نگهداري شهرك و ناحيه صنعتي از کلیه قراردادهای منعقده که زمین به آنها واگذار و تحویل گردیده، قابل دریافت می باشد.

حوزه تخصصي : معاونت برنامه ريزي - امور متقاضيان 

alt پرسش : مدارک لازم برای دریافت جواز تاسیس واحد صنعتی کدامند؟

alt پاسخ : صدور جواز تاسیس نیازمند طرح توجيهي بوده و با مراجعه به سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مربوطه و تکمیل فرمهای لازم صادر می گردد.

حوزه تخصصي : معاونت برنامه ريزي - امور متقاضيان 

alt پرسش : برای عقد قرارداد دریافت زمین چه مدارکی لازم است؟

alt پاسخ : براي انعقاد قرارداد وجود جواز معتبر از مراجع ذيربط، ارائه درخواست تخصيص زمين به شركت استاني، پرداخت بخش نقدي قرارداد، ارائه اسناد تعهدي و ارائه مدارك شناسايي معتبر در مورد اشخاص حقيقي و آگهي آخرين تغييراتروزنامه رسمي به انضمام اساسنامه در مورد اشخاص حقوقي لازم است

حوزه تخصصي : مدیريت ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی 

alt پرسش : فرآيند انتخاب پيمانكاران و مشاورين در حوزه ايمني، بهداشت، محيط زيست و انرژي به چه صورت بوده و چگونه مي توان در اين امور خدمات رساني كرد؟

alt پاسخ : كليه پيمانكاران و مشاوران پروژه هاي مربوطه (اعم از تصفيه خانه هاي فاضلاب، شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب، ارزيابي زيست محيطي، سيستم استحصال پساب، مطالعات تهيه شناسنامه و مميزي HSEE، طرح هاي مديريت پسماند و ...) مطابق ماده يك قانون برگزاري مناقصات، از طريق پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات سازمان برنامه و بودجه كشور با طي مراحل قانوني انتخاب مي شوند. متقاضيان ذيصلاح مي توانند با مراجعه به اين پايگاه در مناقصات مربوطه شركت نمايند.

حوزه تخصصي : مدیريت ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی 

alt پرسش : روال انجام مطالعات ارزيابي زيست محيطي چگونه بوده و دليل زمانبر بودن آن چيست؟

alt پاسخ : پس از برگزاري مناقصه و انتخاب مشاور، مطابق دستورالعمل سازمان محيط زيست در خصوص طرح مورد نظر، مطالعات ارزيابي زيست محيطي تهيه شده و قبل از برگزاري كميته ارزيابي كشوري، جلسه كميته استاني و سپس جلسه پيش دفاع در محل مديريت ايمني، بهداشت، محيط زيست و انرژي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران، با حضور نماينده مشاور جهت كسب آمادگي لازم به منظور حضور در كميته ارزيابي كشوري، برگزار مي گردد. با توجه به حساسيت امور زيست محيطي اين جلسات بعضا براي برخي طرح ها چندين بار تشكيل مي گردد.

حوزه تخصصي : مدیريت ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی 

alt پرسش : شركت هاي ارائه دهنده خدمات آموزشي HSEE ، جهت برگزاري دوره هاي آموزشي پيشنهادي خود مي بايست چه فرايندي را طي نمايند؟

alt پاسخ : ايجاد ارتباط با معاونت صنايع كوچك شركت شهرك هاي صنعتي استان

حوزه تخصصي : معاونت صنايع كوچك - آموزش 

alt پرسش : آیا در پایان دوره گواهینامه آموزشی صادر میشود؟

alt پاسخ : بله. شما با شرکت در کلاسهای آموزشي، پس از پایان کلاس میتوانید گواهینامه آموزشی شرکت در دوره را دریافت کنید

حوزه تخصصي : مدیريت ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی 

alt پرسش : سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران چه هدفي را از ارزيابي ريسك، تهيه شناسنامه و انجام مميزي HSEE در واحدها دنبال مي كند ؟

alt پاسخ : كليه اقدامات انجام شده در اين خصوص صرفاً جهت خدمات مشاوره و تجميع فعاليت ها در راستاي خدمات حمايتي و كاهش هزينه هاي توليد و حصول به سطح مورد قبول از HSE بوده و هيچ گونه برخورد قهري با واحدهاي صنعتي نخواهد نمود. لازم به ذكر است مسئوليت ساير مراجع ذيربط (سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درماني و ...) به قوت خود باقي مي باشد.

حوزه تخصصي : معاونت صنايع كوچك - آموزش 

alt پرسش : آیا گواهینامه های آموزشي شامل هزینه میباشند؟

alt پاسخ : خیر، تمامی گواهینامه های صادر شده از طریق موسسات طرف قرارداد رایگان میباشند.

حوزه تخصصي : مدیريت ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی 

alt پرسش : نقش شركتهاي خدماتي در انجام امور HSEE چيست؟

alt پاسخ : شركتهاي خدماتي موظفند علاوه بر فرهنگ سازي در امور HSEE و استفاده از ظرفيت هاي موجود و با توجه به ارتباط موثر با واحدهاي صنعتي ، ضمن حسن بهره برداري از زيرساختهاي ايجاد شده شامل شبكه و تصفيه خانه فاضلاب، سيستم استحصال آب از پساب، ايستگاه و ماشين آتش نشاني، درمانگاه و مركز طب كار و ... هزينه هاي راهبري و نگهداري از آنها را در قالب هزينه هاي فاضلاب بهاء و شارژ از واحدهاي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي دريافت نمايند. با اين وجود استفاده از نيروهاي مجرب HSEE توسط شركت هاي خدماتي در ترويج الزامات ايمني، بهداشت، محيط زيست و انرژي توسط واحدهاي صنعتي ضروري است.

حوزه تخصصي : معاونت صنايع كوچك - آموزش 

alt پرسش : نحوه دریافت گواهینامه آموزشی دوره های آموزشي به چه صورت میباشد؟

alt پاسخ : جهت دریافت گواهینامه آموزشی دوره هایی که در آنها شرکت کرده اید، میتوانید پس از گذراندن آزمون از طريق شركت هاي استاني ارسال گردد يا به موسسه طرف قرارداد شركت شهرك هاي صنعتي استان مراجعه نمایید و گواهینامه مربوط به هر دوره را دریافت نمایید. لازم به ذکر است این گواهینامه ها در دوره‌هاي مجازي به صورت ديجیتالی میباشند و در صورت تمایل میتوانید از آنها نسخه چاپي هم تهیه نمایید.

حوزه تخصصي : معاونت صنايع كوچك - آموزش 

alt پرسش : شهریه دوره های آموزشي كه هزينه دارد چقدر است و نحوه پرداخت آن به چه طریقی می باشد؟

alt پاسخ : شهریه دوره ها براساس دستورالعمل ابلاغي از سوي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي و براساس ميزان حمايت هاي شركت شهرك هاي صنعتي استان اعلام تعيين و مابه‌تفاوت از طريق موسسه يا مجري آموزشي از فراگير دريافت مي نمايد.

حوزه تخصصي : معاونت صنايع كوچك - آموزش 

alt پرسش : شروع دوره از چه تاریخی خواهد بود ؟

alt پاسخ : شروع هردوره براساس تقويم ارسالي از موسسات آموزشي طرف قرارداد به شركت شهرك هاي صنعتي استاني درابتداي هر سال خواهد بود.

حوزه تخصصي : معاونت صنايع كوچك - تورهاي صنعتي 

alt پرسش : تورصنعتی چيست ؟

alt پاسخ : تور صنعتی به منظور آشنا كردن مدیران و كارشناسان واحدهای صنعتی كوچك، مشاوران صنعتی و شركت های خدمات علمی، فنی، آزمایشگاهی با واحدهای صنعتی موفق داخلی به منظور تبادل تجربیات، آشنایی با عوامل موفقیت و بهره وری واحدها انجام می گردد. بر این اساس واحد صنعتی موفق به واحدی اطلاق می شود كه در یك یا چند زمینه به بهره گیری از فناوریهای جدید، ابداعات جدیدی در تولید محصول، ارتقاء تولید، ارتقاء كیفیت و بهره وری، روشهای جدیدی مدیریتی، توسعه بازار صادرات، كارآفرینی و استفاده از فناوری اطلاعات دارای موفقیت باشد.

حوزه تخصصي : معاونت صنايع كوچك - تورهاي صنعتي 

alt پرسش : با چه هدفي تورهای صنعتي برگزار ميشوند ؟

alt پاسخ : هدف از برگزاری تورهای صنعتي ایجاد تعامل، شناخت، هم افزایی و بهره برداری بهتر از بازارهای هدف می باشد. در این بازدیدها كه بنا بر ضرورت در داخل استان تهران یا خارج آن انجام می شود صنعتگران، صاحبان صنایع و تحلیلگران صنعتی می توانند با آخرین فناوری تكنولوژیكی ساخت ماشین آلات، آخرین محصول فناوری و حوزه های جنبی نظیر صادرات یا واردات مواد اولیه آشنا شوند. بر اساس این شاخص ها، واحدهای صنعتی موفق شناسایی می شوند و پس از آن از طریق سیستم های اطلاع رسانی، صاحبان صنایع در جریان برگزاری تور صنعتی قرار می گیرند. در برخی از تورهای صنعتی نیز اساتید دانشگاهی یا متخصصین فن به منظور تجزیه و تحلیل عوامل موفقیت یا عارضه یابی حضور دارند. برگزاری جلسات تبادل نظر و كارگاه های فشرده آموزشی از دیگر برنامه های برگزاری یك تور صنعتی است.

حوزه تخصصي : معاونت صنايع كوچك - تورهاي صنعتي 

alt پرسش : نحوه شركت صاحبان صنایع در تورهای صنعتی چگونه است؟

alt پاسخ : گروه های صنعتی همگن، واحدهای صنعتی داخل و خارج از شهركها و نواحی صنعتی، ‌اعضای فن بازارهای منطقه ای، اعضای خوشه های كسب و كار و مراكز خدمات فناوری و كسب و كار مشمول شركت در تورهای صنعتی شركت شهركهای صنعتی استان می شوند. این افراد می توانند از طریق تماس با شماره هاي مندرج در سامانه هاي شركت شهرك هاي صنعتي هر استان برای حضور و شركت در تورهای صنعتی ثبت نام كنند. گفتنی است بخشی از هزینه ی حضور شركت كنندگان در تورهای صنعتی توسط شركت به مجری برگزاركننده تورصنعتي پرداخت می گردد.

حوزه تخصصي : معاونت صنايع كوچك - حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي (ارشد، دكترا) 

alt پرسش : شركت شهرك هاي صنعتي از چه پايان نامه هاي حمایت می کند؟

alt پاسخ : پايان نامه اي مورد حمايت بايستي كاربردي و در راستاي حل مسائل واحدهاي صنعتي در حوزه صنايع كوچك و متوسط كشور ارائه شوند. همچنين موضوع پايان نامه مي تواند از بين اولويت هاي تحقيقاتي و مطالعاتي سازمان و شركت شهرك هاي صنعتي استان ها انتخاب شوند.

حوزه تخصصي : معاونت صنايع كوچك - حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي (ارشد، دكترا) 

alt پرسش : رقم تسهیلات اعطایی شركت شهرك هاي صنعتي استان به چه میزان می باشد؟

alt پاسخ : معاونت صنايع كوچك سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران براساس تسهيلات مشخص شده در هر سال ميزان حمايت را اعلام و همكاران شركت شهرك هاي صنعتي استان برآن اساس با دانشجو قرارداد منعقد نموده و ميزان حمايت را اعلام مي نمايند، اين رقم نبايد از اعداد مندرج در دستورالعمل تجاوز نمايد

حوزه تخصصي : معاونت صنايع كوچك - حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي (ارشد، دكترا) 

alt پرسش : بازه ی زمانی شروع و پایان قرارداد منعقده چه مقدار است؟

alt پاسخ : پس از تصويب نهايي پايان نامه پيشنهادي، به مجریان (دانشجو و استاد راهنما) اعلام تا حداقل زمان نسبت به تصويب موضوع در دانشگاه اقدام و با همراه داشتن تصوير کاربرگ پايان نامه مصوب دانشگاه جهت انعقاد قرارداد براساس كاربرگ هاي تهيه شدخ در سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران به شركت شهرك هاي صنعتي استاني مراجعه نمايد.

حوزه تخصصي : معاونت صنايع كوچك - حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي (ارشد، دكترا) 

alt پرسش : پس از دريافت تصويب پايان نامه توسط دانشگاه آيا امكان بهره مندشدن از حمايت شركت شهرك هاي صنعتي استاني وجود دارد؟

alt پاسخ : حمايت از پايان نامه ‏هايي كه بعد از تصويب دانشگاه درخواست استفاده ازطرح را دارند امكان‏پذير نمي‌باشد، همچنين دانشجو موظف است براي هر موضوع پايان نامه يك مقاله نيز ارائه نمايد.

حوزه تخصصي : معاونت صنايع كوچك - بورس 

alt پرسش : در بورس کالای ایران چند بازار وجود دارد؟

alt پاسخ : الف : بازار فیزیکی که خود به دو بازار اصلی و فرعی تقسیم می گردد و محموله ای از کالا بصورت فیزیکی بر اساس عرضه و تقاضا معامله و منجر به تحویل می گردد. ب: بازار مشتقه یا بازار اوراق بهادار مبتنی بر کالا که اوراق بر اساس دارایی پایه که مبتنی بر کالا می باشد بصورت پیوسته بر اساس عرضه و تقاضا معامله شده و بدلیل اینکه هدف اصلی از این معاملات مدیریت ریسک می باشد، کمتر منجر به تحویل می گردد.

حوزه تخصصي : معاونت صنايع كوچك - بورس 

alt پرسش : نحوه پذیرش کالا در بازار فیزیکی به چه صورت است؟

alt پاسخ : کالا - تولیدکننده بر اساس شاخص های پذیرش در دو بازار اصلی و فرعی پذیرش می شوند.

حوزه تخصصي : معاونت صنايع كوچك - بورس 

alt پرسش : شاخص های پذیرش یک کالا در بازار اصلی بورس کالا چیست؟

alt پاسخ : متقاضی باید مطابق دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا حداقل شرایط پذیرش را به شرح ذیل احراز کند : 1.سابقه فعالیت قابل اتکاء در بازار کالای مورد پذیرش داشته و همچنین چشم انداز روشنی از تداوم فعالیت متقاضی وجود داشته باشد. 2.کالا نباید مشمول محدودیت هایی از جمله محدودیت قیمت گذاری قانونی و انحصار در عرضه یا تقاضا باشد که مانع کشف عادلانه قیمت گردد. 3.ميزان عرضه کالا توسط متقاضي به گونه اي باشد که امکان کشف عادلانه قيمت را در بورس فراهم آورد. بطور کلی نسبت حجم تولید متقاضی به حجم تولید کل کشور،حجم تولید متقاضی به حجم مصرف کل کشور و حجم معاملات در حدی باشد که منجر به کشف واقعی قیمت گردد.(تداوم،تناوب و تعهد عرضه در بورس بر اساس حداقل عرضه های تعیین شده) 4.کالایی که در بورس عرضه می شود باید دارای استانداردهای کمی و کیفی تعیین شده توسط بورس باشد : الف : استاندارد کمی: اندازه و نوع بسته بندی،واحد اندازه گیری،مقدار محموله،حداقل عرضه،حداقل خرید جهت کشف نرخ،حداقل تخصیص،تلرانس مجاز تحویل،قابلیت انبار شدن و نگهداری،... ب : استاندارد کیفی : 1.کالا دارای استاندارد ملی است : • مشمول استاندارد اجباری(پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری) • مشمول استاندارد اجباری نیست : o کالا دارای گواهی استاندارد تشویقی است. o کالا دارای گواهی کنترل کیفی از آزمایشگاه های مورد تائید بورس و سازمان ملی استاندارد ایران است. 2. کالا دارای استاندارد ملی نیست: • در صورت لزوم ارجاع به کمیته تدوین استاندارد ملی با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران. • کالا دارای استاندارد بین المللی و دارای گواهی کنترل کیفی از آزمایشگاه های مورد تائید بورس و سازمان ملی استاندارد ایران است.

حوزه تخصصي : معاونت صنايع كوچك - بورس 

alt پرسش : چه کالاهایی در بازار فرعی پذیرش می شوند؟

alt پاسخ : بازار فرعی ظرفیت خوبی برای کالاهایی که قابلیت پذیرش در بازار اصلی را ندارند، ایجاد کرده است. به طور کلی می توان دسته بندی ذیل را برای کالاهای قابل پذیرش در این بازار ارایه نمود : 1.اموال غیر منقول. 2.کالاهایی که طبق مقررات شرایط پذیرش در بازار اصلی را از دست می دهند. 3.سایر کالاها و محصولاتی که شرایط پذیرش در بازار اصلی را احراز نکنند.

حوزه تخصصي : معاونت صنايع كوچك - بورس 

alt پرسش : شرایط کالاهای قابل پذیرش در بازار فرعی چیست؟

alt پاسخ : جهت پذیرش هر کالا در بازار فرعی، باید شرایط ذیل احراز گردد: 1.ممنوعیت یا محدودیت قانونی برای معامله کالا وجود نداشته باشد. 2.کالا نباید توسط یک عرضه کننده در سایر بازارهای بورس پذیرفته شده باشد. 3.کالا دارای مشخصات، شرایط و کیفیت قابل احراز بوده و امکان تطبیق کیفیت آن با شرایط اعلامی در اطلاعیه عرضه برای بورس و خریداران وجود داشته باشد. 4.عرضه کننده کالا توانایی تودیع وثایق لازم را جهت تضمین کالا نزد اتاق پایاپای داشته باشد و محدودیت قانونی جهت انجام معامله توسط عرضه کننده وجود نداشته باشد. شرایط پذیرش اموال غیرمنقول در بازار فرعی چیست؟ 1.ارزش ریالی حداقل 10 میلیارد ریال(قیمت کارشناسی رسمی دادگستری) 2.مال مشاع نباشد.(سند رسمی یا تک برگ مالکیت) 3.مال بموجب سند رسمی در ملکیت مطلق عرضه کننده یا عرضه کنندگان باشد (وقفی نباشد)(ارائه سند رسمی) 4.مال مورد عرضه متنازع فیه(محل دعوی) نباشد.(تعهد و اقرار عرضه کننده) 5.در صورت پذیرش اموالی که صرفا در قالب عقد اجاره در اختیار دیگری است اجاره نامه رسمی ارائه و افشاء گردد.(اقرار عرضه کننده و افشاء مفاد اجاره نامه) 6.اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث اعم از دولتی و غیردولتی حقی در مورد ملک نداشته باشند یا مورد ادعای آنها نباشد.(اقرار عرضه کننده)

حوزه تخصصي : معاونت صنايع كوچك - بورس 

alt پرسش : فرآیند پذیرش در بازار اصلی چگونه است؟

alt پاسخ : . 1- مراجعه متقاضی به کارگزار مشاور پذیرش و تکمیل مدارک و مستندات مدارک که توسط متقاضی تکمیل و ارائه می گردد: الف: درخواست پذیرش ب: پرسشنامه پذیرش ج: امیدنامه پذیرش د: شناسه پذیرش ه: تعهد عرضه و: پروانه بهره برداری ز: پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری در صورت اجباری بودن استاندارد کالا و در غیراینصورت ارائه گواهی آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد. ح: مدارک حقوقی شامل اساسنامه، آگهی تغییرات، صورت های مالی و گزارش هیأت مدیره به مجمع. ط: کارمزد پذیرش مدارک که توسط کارگزار مشاور پذیرش تکمیل و ارائه می گردد: ی: قرارداد مشاور پذیرش ک: اظهارنظر مشاور پذیرش ل: فرم تطابق کالا در صورتیکه کالا مشابه باشد.(یعنی کالا در لیست کالاهای بورس پذیرش شده باشد) م: مجوز مشاور پذیرش ن: درخواست پذیرش خطاب به مدیر فنی و پذیرش در اتوماسیون سازمانی. 2.بررسی اولیه و اطمینان از کامل بودن مدارک و مستندات توسط کارگزار مشاور پذیرش و ارائه آن به بورس. 3.طرح موضوع پذیرش در صورت کامل بودن مدارک در کمیته عرضه و تصویب پذیرش کالا-تولیدکننده(متقاضی) در کمیته عرضه و ارسال امیدنامه به سازمان بورس و تائید آن ظرف مدت 72 ساعت (کالای مشابه). 4.طرح موضوع پذیرش در صورت کامل بودن مدارک در هیأت پذیرش و تصویب پذیرش کالا - تولیدکننده(متقاضی) در هیأت پذیرش(کالای جدید) 5.ابلاغ مصوبات به متقاضی و انتشار امیدنامه کالا در پورتال سایت بورس و تعیین نماد و عرضه کالا 72 ساعت بعد از انتشار امیدنامه.

حوزه تخصصي : معاونت صنايع كوچك - بورس 

alt پرسش : فرآیند پذیرش در بازار فرعی به چه صورت است؟

alt پاسخ : . مراجعه متقاضی به کارگزار مشاور پذیرش و تکمیل مدارک و مستنداتمدارک که توسط متقاضی تکمیل و ارائه می گردد: الف: درخواست پذیرش ب: پرسشنامه پذیرش ج: امیدنامه پذیرش د: شناسه پذیرش ه: تعهد عرضه و: پروانه بهره برداری(در صورتیکه تولیدکننده داخلی باشد) ز: گواهی آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندار. ح: مدارک حقوقی شامل اساسنامه، آگهی تغییرات، صورت های مالی و گزارش هیأت مدیره به مجمع. ط: کارمزد پذیرش. ی: مستندات لازم جهت احراز مالکیت عرضه کننده بر کالای مورد پذیرش. ک: تائیدیه مراجع ذی صلاح در مورد کالاهایی که عرضه آنها به عموم مشمول رعایت ضوابط خاص یا اخذ مجوزهای قانونی می باشد. ل: در خصوص اموال غیرمنقول ارائه گزارش کارشناس دادگستری و سند مالکیت. توسط کارگزار مشاور پذیرش تکمیل و ارائه می گردد: م: قرارداد مشاور پذیرش ن: مجوز مشاور پذیرش س: درخواست پذیرش خطاب به مدیر فنی و پذیرش در اتوماسیون سازمانی. مدارک در صورتیکه کالا وارداتی باشد: الف: در صورتیکه بار ترخیص شده باشد(عرضه بصورت نقدی):برگ سبز گمرکی، قبض انبار، گواهی مبداء، گواهی بازرسی، آنالیز کالا و امیدنامه وارداتی. ب: در صورتیکه بار حمل نشده باشد(عرضه بصورت سلف): پیش فاکتور، آنالیز کالا، تعهد متقاضی مبنی بر ارائه برگ سبز گمرکی و قبض انبار بعد از ترخیص کالا و امیدنامه وارداتی. ج: درخواست متقاضی. 2.بررسی اولیه و اطمینان از کامل بودن مدارک و مستندات توسط کارگزار مشاورپذیرش و ارائه آن به بورس. 3.طرح موضوع پذیرش در صورت کامل بودن مدارک در کمیته عرضه بازار فرعی و تصویب پذیرش کالای(متقاضی) در کمیته و ارسال امیدنامه به سازمان بورس و تائید آن ظرف مدت 72 ساعت. 4.ابلاغ مصوبات به متقاضی و انتشار امیدنامه کالا در پورتال سایت بورس و تعیین نماد و عرضه کالا 72 ساعت بعد از انتشار امیدنامه.

حوزه تخصصي : معاونت صنايع كوچك - بورس 

alt پرسش : کارمزدهای پذیرش و درج در دو بازار اصلی و فرعی به چه صورت است؟

alt پاسخ : کارمزدهاي حق پذيرش و درج در بورس کالاي ايران به صورت جدول ذيل مي باشند :

کارمزدهاي حق پذيرش و درج

کليه محصولات

محصولات کشاورزي و وارداتي

کارمزد پذيرش کالا

0.07 در هزار ارزش برآوردي ظرفيت اسمي متقاضي تا سقف 50.000.000 ريال فقط براي يکبار و هنگام پذيرش کالا از عرضه کننده دريافت مي‌گردد و در خصوص کالاهاي بازار فرعي ارزش برآوردي محموله مورد پذيرش ملاک عمل قرار مي گيرد.

معاف

کارمزد درج کالا

0.2 در هزار ارزش برآوردي معاملات سالانه تا سقف 150.000.000 ريال از عرضه کننده کالا دريافت مي‌گردد

معاف

 

 

حوزه تخصصي : معاونت صنايع كوچك - بورس 

alt پرسش : متقاضی بعد از پذیرش تا چه مدت فرصت دارد کالای خود را عرضه نماید؟

alt پاسخ : مطابق ماده 17 دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در صورت عدم عرضه کالاي يک عرضه کننده در بورس ظرف مدت 6 ماه از درج امیدنامه آن در سایت بورس، پذيرش آن در بورس لغو گرديده و پذيرش مجدد آن منوط به طي فرايند پذيرش خواهد بود.

حوزه تخصصي : معاونت صنايع كوچك - بورس 

alt پرسش : پذیرش در فرابورس ایران چه مزایایی برای شرکت‌ها به همراه دارد؟

alt پاسخ : مواردی همچون امکان تامین مالی آسان و ارزان، افزایش نقدشوندگی سهام، برخورداری از معافیت مالیات عملکرد تا 10 درصد (معافیت مالیات عملکرد 5 درصد بوده که در صورتی که در پایان دوره مالی به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار، حداقل 20 درصد سهام شناور آزاد داشته باشند، میزان بخشودگی مالیاتی 10 درصد خواهد بود.)، معرفی شرکت به آحاد جامعه و افزایش اعتبار شرکت، کشف بازاری قیمت سهام و امکان توثیق سهام جهت اخذ تسهیلات به‌عنوان مهمترین مزایای پذیرش شرکت‌ها در فرابورس ایران به‌شمار می‌روند.

حوزه تخصصي : معاونت صنايع كوچك - بورس 

alt پرسش : پذیرش در فرابورس ایران چه مزایایی برای سهامدار عمده دارد؟

alt پاسخ : از جمله این مزایا می‌توان به ارزیابی بهتر عملکرد مدیریت شرکت، دستیابی به معیاری برای مقایسه شرکت، ارتقای سیستم‌های اطلاعات حسابداری و کنترل داخلی، افزایش میزان نظارت و کنترل سهامدار عمده و نیز بهبود ساختار مالی و اقتصادی و سلامت شرکت در نتیجه رعایت الزامات بورس اشاره کرد.

حوزه تخصصي : معاونت صنايع كوچك - بورس 

alt پرسش : با پذیرش شرکت‌ها در فرابورس ایران، سرمایه‌گذاران چه مزایایی کسب می‌کنند؟

alt پاسخ : نقدشوندگی بالا، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری به دلیل ارتقای شفافیت، برخورداری از مالیات نقل و انتقال به میزان 0.5 درصد ارزش معامله در مقایسه با 4 درصد ارزش اسمی در خارج از بورس، نظارت بر فعالیت شرکت‌ها و پاسخگویی بیشتر مدیران شرکت از جمله مهمترین مزایایی است که با پذیرش شرکت‌ها در فرابورس ایران نصیب سرمایه‌گذاران می‌شوند.

حوزه تخصصي : معاونت صنايع كوچك - بورس 

alt پرسش : پذیرش در فرابورس چه مزایایی برای اقتصاد کشور به همراه دارد؟

alt پاسخ : مواردی همچون نظارت بر عملکرد شرکت‌ها، کنترل حجم نقدینگی، تجهیز پس‌اندازها و منابع مالی کوچک برای طرح‌های بزرگ، تقویت عوامل تولید و توسعه رقابت در اقتصاد کشور، افزایش شفافیت اطلاعاتی و مالیاتی، نظارت بر جریان تسهیلات بانکی و جلوگیری از رشد بی‌رویه معوقات بانکی و در کل رشد و توسعه اقتصادی کشور از جمله مزایایی هستند که پذیرش شرکت‌ها در فرابورس ایران برای اقتصاد کشور به‌همراه دارد

حوزه تخصصي : معاونت صنايع كوچك - بورس 

alt پرسش : پذیرش در بازارهای اول، دوم و بازار شرکت‌های کوچک و متوسط فرابورس ایران دارای چه شرایطی است؟

alt پاسخ : شرکت‌های سهامی عام با شرایط زیر در بازارهای اول، دوم و بازار شرکت‌های کوچک و متوسط فرابورس قابل پذیرش هستند:

شرایط

بازار اول

بازار دوم

بازار شرکت‌های کوچک و متوسط(SMEs)

نزد سازمان ثبت شده باشد

سهام با نام باشد

- ارزش اسمی هر سهم عادی 1000 ریال
- ارزش اسمی سهام ممتاز به مبالغ بالاتر بلامانع است

محدودیت قانونی مؤثر برای نقل و انتقال آن وجود نداشته باشد

سهام شناور

شناور بودن حداقل 10 درصد و دارا بودن حداقل 200سهامدار

شناور بودن حداقل 5 درصد

حسب تشخیص هیات پذیرشSMEs

فعالیت

حداقل 2 سال از بهره‌برداری

حداقل یک سال از تاسیس

امکان پذیرش شرکت، در بدو تاسیس وجود دارد

سرمایه ثبت شده/ حقوق صاحبان سهام

سرمایه ثبت شده حداقل ده میلیارد ریال

سرمایه ثبت شده حداقل یک میلیارد ریال

حقوق صاحبان سهام حداقل یک میلیارد ریال و حداکثر 500 میلیارد ریال

زیان انباشته

نداشته باشد

برنامه عملیاتی مناسبی برای خروج از شمول ماده 141 داشته باشد

چشم‌انداز روشن از سودآوری

آخرین گزارش حسابرس

مردود یا عدم اظهار نظر نباشد.

مردود یا عدم اظهار نظر نباشد.

مردود یا عدم اظهارنظر نباشد

سیستم اطلاعات حسابداری

مطلوب و متناسب با فعالیت

مطلوب و متناسب با فعالیت

فاقد ضعف با اهمیت

سودآور بودن

-

-

نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها

15درصد

-

-

دعاوی دارای اثر با اهمیت بر صورت‌های مالی

نداشته باشد

نداشته باشد

افشا شود

حسابرس معتمد سازمان بورس

در اولین مجمع عمومی پس از درج میتواند حسابرس معتمد انتخاب کند

نداشتن محکومیت قطعی کیفری یا تخلفاتی موثر اعضای هیات‌مدیره و مدیرعاملنظرات

loader

لطفا شکیبا باشید ...