خرید سنگ
to top

شیر و فرآورده‌های لبنی


273
زمان مطالعه: 1 دقیقه, 15 ثانیهبه‌‌دلیل اهمیت شیر و فرآورده‌های لبنی در تغذیه و سلامت جامعه، تولید و مصرف این محصولات همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور قرار داشته ‌است. سرمایه‌گذاری در تبلیغات شیر و فرآورده‌های آن از جمله سیاست‌هایی بود که در برنامه‌‌ سوم توسعه در راستای افزایش مصرف شیر مورد توجه قرار گرفت. به‌دلیل این ‌که کارخانه‌های تحت پوشش شرکت سهامی شیر ایران (پگاه)، به تنهایی بیش از 40 درصد کل شیر عرضه‌شده به کارخانجات فرآوری را به خود اختصاص می‌دهند، بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری این شرکت در تبلیغات و تعیین میزان واکنش تقاضا نسبت به آن، می‌تواند راه را برای ارزیابی کارایی سیاست‌های فعلی و تدوین سیاست‌های جدید این بخش هموار سازد. در تحقیق حاضر با استفاده از تحلیل‌های اقتصاد‌سنجی و روش پارامتر ثابت، به بررسی آثار تبلیغات طی سال‌های 1380 تا 1384 بر تقاضای چهار محصول شیر، ماست، پنیر و دوغ شرکت پگاه که شامل 13 کارخانه می‌باشد، پرداخته شد. میزان کشش تبلیغات شیر، ماست، پنیر و دوغ به ترتیب 29/0، 12/0، 3/0 و 23/0 به‌دست آمد. از بعد سیاست‌گذاری می‌توان گفت: استراتژی‌های بازاریابی اخذ شده در شرکت سهامی شیر پگاه توانسته ‌است بر مقدار تقاضای محصولات مورد مطالعه این شرکت در تمامی استان‌های تحت پوشش، اثر مثبت و معنی‌داری داشته باشد. لذا بررسی توامان تأثیر تبلیعات تمامی کارخانه‌های فعال در صنعت در جهت تعیین سیاست‌های جدید تبلیغاتی توصیه می‌گردد.‌نظرات

loader

لطفا شکیبا باشید ...