to top

خطوط توليد خودرو


311
زمان مطالعه: 9 دقیقه, 5 ثانیهخط برشكاري

 

وظيفه اين خط توليد بلنكهاي مورد نياز خطوط G۱، G۲ و G۳مي‌باشد و ظرفيت توليد۶۰ تن در هر شيفت را داراست. اين خط با مجهز بودن به يك پرس مكانيكي ۵۰۰ تن و يك سيستم تغذيه كويل اتوماتيك و سيستم Oscillating Shear قادر به برش انواع كويل و تبديل آن به بلنك با ابعاد هندسي مختلف (Rectangle,Trapezoid,…) يا بلنك داراي فرم و انحناء (Contoured) مورد نياز براي عمليات پرسكاري مي‌باشد. اين خط مجهز به دستگاه شستشوي ورق و كويل صاف كن (Leveler) در هنگام تغذيه كويل جهت عمليات برشكاري بوده و پرس بلنكينگ آن داراي سيستم تعويض سريع قالب، كلمپ‌هاي اتوماتيك و دو عدد ميز متحرك به ابعاد mm۲۲۰۰× mm۴۵۰۰ است. بنديل ورقهاي برشكاري شده بر روي دو دستگاه ميز Stacker به كمك سيستم چيدمان اتوماتيك Stack مي گردد. سرعت نامي اين پرس۶۰ ~۲۰ ضرب در دقيقه مي‌باشد و ورق با ضخامت ۵/۰ الي ۲ ميليمتر و حداقل و حداكثر عرض كويل ۸۰۰ الي ۱۸۰۰ ميليمتر، حداكثر تناژ بنديل:۵ تن و حداكثر تناژ كويل: ۱۵تن، قابل توليد است .

 

pereskari

سالن پرس

 

سالن پرس شركت سايپاپرس در مساحتي بالغ بر ۲۳۰۰۰ متر مربع در ضلع شمال غربي شركت واقع شده است و شامل خطوط Blanking، خطوط پرسكاريG۱،G۲،G۳، Cut to lengthوProgressive مي باشد كه از شركت فاگوراسپانيا تأمين گرديده اند.همچنين پرس ضايعات Baling و پرس هيدروليكي Die Spotting و دستگاههاي Blank Turnover، دستگاه CMM و CMM پرتابل نيز در اين سالن مستقر هستند.

خـط پرسكاري G۱ :

اين خط براي توليد قطعات بزرگ و سنگين با تغيير شكلهاي عميق و پيچيده به كار مي‌رود و ظرفيت توليد آن، ۸.۲۸ قطعه در دقيقه مي باشد. قطعاتي كه در اين خط توليد مي‌شوند بطور عمده مربوط به قسمتهاي بيروني بدنه خودرو است كه معمولاً بزرگترين قطعات پرسي يك خودرو را شامل مي‌شود. اين خط شامل دستگاه شستشوي ورق و سيستم Visionبه منظور قرار دادن بلنك بر روي قالب در موقعيت صحيح است. با توجه به تجهيز خط به اين سيستم، امكان تغذيه دو بلنك بصورت همزمان براي قالبهايي كه داراي دو Cavity ‌مي باشند، وجود دارد.خط مذكور از ۶ دستگاه پرس تشكيل گرديده است كه مجهز به ۹ دستگاه ربات ساخت شركت ABBجهت انتقال قطعات مابين پرسها مي‌باشد. تمامي رباتهاي اين خط مجهز به بازوي فيبركربن ( به منظور كاهش وزن ابزار و لرزشهاي آن در هنگام جابجايي قطعات) هستند و به علت وجود دو ميز متحرك براي هر پرس، تعويض قالب به سرعت انجام مي‌شود. ابعاد ميز در اولين پرس mm۲۳۰۰× mm۴۳۰۰ و در ساير پرسها mm۲۳۰۰×mm۴۲۰۰ مي‌باشد. ابعاد بزرگ ميزها و تناژ بالاي پرسها، امكان استفاده از قالبهاي بزرگ را فراهم مي نمايد.پرسهاي خط G۱ مكانيكي و از نوعLink Drive و مجهز به Cushion پنوماتيك هستند. اولين پرس خط كه سنگين‌ترين پرس نيز مي باشد، يك پرس Double Action، ۲۰۰۰ تني داراي تناژ ورق گير ۸۰۰ تن و تناژ پانچ پرس ۱۲۰۰ تن است. پس از آن دو پرس ۸۰۰ تن و سه پرس ۶۳۰ تن قرار گرفته اند كه همه آنها Single Action هستند.اين خط مجهز به نرم افزار Production Management System جهت كنترل و برنامه ريزي خط توليد بوده و جز در ابتدا و انتهاي خط نياز به حضور اپراتور نمي‌باشد. ضايعات ورق درهنگام توليد ساير خطوط از زير پرسها برروي نوار نقاله حمل ضايعات كه در زير سطح سالن نصب شده است انتقال يافته و به پرس Baling منتقل مي‌شوند.در اين خط جهت آمارگيري وگزارش گيري توقفات در راستاي كنترل بهتر؛ سيستم مانيتورينگ وجود دارد.

خـط پرسكاريG۲ :

از پرسهاي اين خط كه داراي ظرفيت توليد ۸.۹۵ قطعه در دقيقه است، مانند خط G۱ براي توليد قطعات بزرگ استفاده مي‌شود، هرچند قطعاتي كه در اين خط ساخته مي‌شوند شامل قطعات رويه و قطعات داخلي بدنه خودرو نيز هستند.اين خط شامل دستگاه شستشوي ورق و سيستمVision به منظور قراردادن بلنك بر روي قالب در موقعيت صحيح است كه امكان تغذيه دو بلنك بصورت همزمان براي قالبهايي كه داراي دوCavity مي باشند را فراهم مي كند.خط مذكور از ۵ دستگاه پرس تشكيل گرديده كه مجهز به ۸ دستگاه ربات ساخت شركت ABBجهت انتقال قطعات مابين پرسها مي‌باشد و به علت وجود دو ميز متحرك براي هر پرس، تعويض قالب به سرعت انجام مي‌شود. ابعاد ميز در كليه پرسهاmm۲۲۰۰× mm۴۲۰۰ مي‌باشد. ابعاد بزرگ ميزها و تناژ بالاي پرسها، امكان استفاده از قالبهاي بزرگ را فراهم مي نمايد.پرسهاي خط G۲ مكانيكي و از نوع Link Drive و مجهز به Cushion پنوماتيك هستند. اولين پرس خط كه سنگين‌ترين پرس نيز مي‌باشد، يك پرس Double Action-۱۳۰۰ تني داراي تناژ ورق گير ۵۰۰ تن و تناژ پانچ پرس ۸۰۰ تن است. پس از آن چهار پرس ۶۳۰ تن قرار گرفته اند كه همه آنها Single Actionهستند.

اين خط مجهز به نرم افزار Production Management System جهت كنترل و برنامه ريزي خط توليد مي باشد و به جز ابتدا و انتهاي خط، نياز به حضور اپراتور ندارد. ضايعات ورق در هنگام توليد، مثل ساير خطوط از زير پرسها بر روي نوار نقاله حمل ضايعات كه در زير سطح سالن نصب شده است انتقال يافته و به پرس Baling منتقل مي‌شوند. خط مذكورمجهز به سيستم مانيتورينگ جهت آمارگيري و گزارش گيري توقفات در راستاي كنترل بهتر خط مي باشد .

خـط پرسكاري G۳ :

در اين خط قطعات كوچكتر كه اكثراً قطعات داخلي بدنه خودرو هستند و به تناژ كمتري جهت عمليات پرسكاري نياز دارند، توليد مي‌شوند. اين خط شامل ۵ دستگاه پرس است كه اولين پرس آن يك دستگاه پرس۶۵۰ تن Double Action بوده و به دنبال آن ۴ دستگاه پرس ۵۰۰ تنيSingle Action قرار گرفته است. پرسهاي خط G۳ مكانيكي و از نوع Eccentric و مجهز به Cushion پنوماتيك هستند و ظرفيت توليد آن، ۶.۳۴ قطعه در دقيقه مي باشد.پرسهاي اين خط بصورت نيمه اتوماتيك بوده و حمل قطعات بين پرسها توسط اپراتور بصورت دستي انجام مي‌شود. براي امنيت اپراتور، علاوه بر اينكه پرس مجهز به چشم الكترونيكي مي‌باشد و اين سيستم اجازه نزديك شدن بيش از حد اپراتور به ميز پرس را نمي‌دهد، براي راه اندازي و شروع عمليات پرسكاري نيز لازم است ۴ پدال به صورت همزمان توسط اپراتورها فشرده شود كه اين امر ضريب ايمني عمليات پرسكاري را بالا مي‌برد. ابعاد ميزها در كليه پرسها mm۱۵۰۰× mm۳۰۰۰ بوده و هر پرس مجهز به يك ميز متحرك است.

خط Cut to length

وظيفه اين خط كه توانايي توليد ۶۰ تن در هر شيفت را دارد؛ توليد بلنكهاي مورد نياز خطوط G۱،G۲وG۳ مي باشد. در اين خط توليد بلنكهاي مستطيلي انجام مي گيرد و ورق با ضخامت ۵/۰ الي ۲ ميليمتر و حداقل و حداكثر عرض كويل ۵۰۰ الي ۱۵۰۰ ميليمتر، حداقل و حداكثر طول برش : ۱۰۰۰-۳۰۰۰ ميليمتر – حداكثر تناژ بنديل : ۵ تن و حداكثر تناژ كويل : ۱۵ تن؛ قابل توليد است و حداكثر سرعت توليد آن ۹۰ متر بر دقيقه مي باشد.

خط پـرس Progressive :

اين پرس با تناژ ۶۳۰ تن و سيستم تعويض سريع قالب (دو ميز متحرك با ابعاد mm۲۲۰۰×mm۳۱۰۰) از دستگاه‌هاي بسيار كارآمد جهت توليد قطعات با اندازه كوچك و تيراژ بالا مي‌باشد و ظرفيت توليد ۹۰-۲۵ قطعه در دقيقه را دارد. ورودي پرس پروگرسيو برخلاف پرسهاي معمولي كه از بلنك استفاده مي كنند، كويل مي‌باشد كه بوسيله يك بوژي مجهز به بالابر، روي محور كويل گير، قرار گرفته و بصورت اتوماتيك تنظيم مي‌شود. پس از آن، كويل از داخل كويل صاف كن (Leveler) مي‌گذرد و سطح ورق كاملاً صاف مي شود و مسير آن به سمت قالب ادامه مي‌يابد. قالبهاي پروگرسيو در چند مرحله عمل مي‌كنند و كليه فرآيندهاي پرسكاري از قبيل سوراخكاري، فرم دهي و برش را با استفاده از يك قالب و بصورت پيوسته انجام مي‌دهند. تعداد اين مراحل در بعضي قالبها حتي تا ۲۵ مرحله نيز مي رسد. سيستم تغذيه دستگاه با CNC و عمليات پرسكاري دستگاه توسط PLC كنترل مي‌شود. با توجه به اينكه اين دو قسمت با هم سنكرون شده اند اين اطمينان حاصل مي‌شود كه سرعت باز شدن ورق از روي كويل دقيقاً برابر سرعت ورود ورق به قالب باشد.ورق پس از طي مراحل مختلف قالب، از قسمت خروجي آن و بصورت قطعه كامل خارج مي‌شود و بعد از خارج شدن اولين قطعه، دستگاه درحالت اتوماتيك قرار گرفته و پس از آن بدون نياز به اپراتور روند توليد ادامه پيدا مي‌كند. به اين ترتيب بجاي استفاده از يك خط پرس و يك خط بلنكينگ، تنها با استفاده از يك دستگاه پرس و كويل بازكن و با استفاده از كمترين نيروي انساني قطعه كامل توليد مي‌گردد.

پرس ضايعات Baling :

از اين پرس جهت عدل بندي ضايعات (Scrap) حاصل از عمليات پرسكاري كه توسط نوار نقاله‌هاي موجود در زير خطوط توليدي جمع آوري گرديده، استفاده مي گردد . مشخصات دستگاه عبارت است از:

ابعاد Bale : ۳۰۰×۳۰۰×Variable (Width × Height × Length)

ظرفيت: ۸.۹-۹.۵ Ton/Hour

تعداد Bale: Approx. ۱۲۰ Bales/Hour

وزن Bale : Approx. ۷۴.۲-۷۹.۵ Kg

پرس هيدروليكي Die Spotting :

پرس هيدروليكي Spotting با تناژ ۲۰۰ تن، ساخت شركت SIMPACكره جنوبي، به منظور تعمير و آب بندي قالبهاي مورد استفاده درخطوط پرس كاري نصب و راه اندازي گرديده است. اين پرس با مجهز بودن به سيستم Micro Inching قابليت كنترل حركت دقيق Slide از طريق شير هيدروليكي سرو (Servo) و حسگر مكان ياب موقعيت را دارد. ابعاد ميز و اسلايد mm۲۵۰۰× mm۴۵۰۰ و سرعت حركت اسلايد mm/sec ۸۲ – ۱۰ است.

دستگاه Blank Turnover :

دستگاه بلنك برگردان (ساخت شركت SIMPAC ) همزمان با پرس هيدروليكي Spotting نصب و راه اندازي گرديده است. از دستگاه بلنك برگردان جهت برگرداندن بنديل ورق قالبهايي كه داراي قالب بلنك بوده و عمليات شكل دهي قطعه سمت چپ و راست توسط يك قالب در هر ضرب پرس انجام مي شود، استفاده مي گردد. در اينگونه از قالبها، قالب بلنك تنها براي توليد بلنك قطعه راست يا چپ طراحي شده و بلنك سمت ديگر با چرخاندن ۱۸۰ درجه‌اي بنديل توليد شده با قالب بلنك، تأمين مي‌گردد. مشخصات بنديل قابل چرخش توسط اين دستگاه عبارت است از:

حداكثر طول بنديل: ۳۵۰۰ ميليمتر

حداكثر عرض بنديل:۱۸۰۰ ميليمتر

حداكثر وزن بنديل به همراه پالت: ۷۰۰۰ كيلوگرم

دستگاه CMM :

دستگاه CMM از نوع دروازه‌اي و ساخت شركت LK انگلستان مي‌باشد. اين دستگاه از سه محور X، Y و Z كه بطور عمود نسبت به يكديگر قرار گرفته‌اند تشكيل شده است. هر محور مجهز به سيستمي است كه موقعيت محور را مشخص مي‌كند. عمليات اندازه گيري سه بعدي توسط پراب (probe) دستگاه با كنترل اپراتور بصورت دستي و يا اتوماتيك بصورت برنامه ريزي شده انجام مي گردد.محدوده اندازه‌گيري اين دستگاه به ابعاد mm ۲۰۰۰× mm ۲۰۰۰× mm ۴۰۰۰ و دقت mm ۰۰۵/۰ مي‌باشد.

دستگاه CMM پرتابل:

اين دستگاه ساخت شركت ROMER فرانسه بوده و از قابليتهاي آن كنترل كيفيت مناسب، مقايسه قطعات با مدل سه بعدي، اندازه گيري با كمترين محدوديت، مناسب بودن جهت جابجايي بين مراحل توليد (به دليل سبك و بي صدا بودن) آن است. دقت اندازه گيري اين دستگاهmm ۰۲/۰ مي باشد.نظرات

loader

لطفا شکیبا باشید ...