خرید سنگ
to top

نحوه تولید عسل طبیعی توسط زنبور


337
زمان مطالعه: 1 دقیقه, 25 ثانیهعسل طبیعی چگونه تولید می شود؟

عسل طبیعی چگونه تولید می شود؟

همان گونه که می دانید، تنها تولید کننده عسل طبیعی، زنبور عسل می باشد. حدود 60 هزار زنبور عسل مسافتی حدود 88 هزار کیلومتر را طی کرده و بر روی بیش از 2 میلیون گل می نشینند تا حدود 500 گرم عسل طبیعی تولید کنند.

هنگامی که زنبور عسل شهد گل ها را جمع آوری می کند، درون یک معده اضافی آن را نگهداری کرده و با آنزیمهایی این شهد را فرآوری می کند. سپس این شهد را که تا حدودی آماده شده است را به دهان سایر زنبورها انتقال داده تا این فرآیند مجدداً تکرار شده و در نهایت درون لانه های شش ضلعی خود ذخیره سازی کنند.

زنبور چگونه عسل طبیعی تولید میکند؟

سپس زنبورها با بالهای خود شهد ذخیره شده را آنقدر باد می زنند تا آب اضافی آن تبخیر شده و در نهایت ماده باقیمانده همان عسلی است که ما می شناسیم. سپس روی عسل جمع شده درون لانه با موم پوشیده شده تا از آن در برابر عوامل خارجی مانند رطوبت و هوا حفاظت بعمل آید. در واقع عسلی که زنبورها جمع آوری می کنند، ذخیره غذایی آنها برای روزها و ماه های بدون گل و سرد پاییز و زمستان است. بسته به محیط پیرامون زنبور عسل و گلها یا شکوفه های موجود که شهد آنها جمع آوری می شود، مزه، رنگ و بوی عسل متفاوت خواهد بود.

تاثیر عسل طبیعی

حال می رسیم به مطرح کردن 5 حقیقتی که شاید شما در ارتباط با عسل طبیعی نمی دانستید. استفاده مستمر از عسل طبیعی به شما کمک می کند که این 5 حقیقت در زندگی سالم و روحیات شما تاثیر به سزای بگذارد: پنج مورد از خواص ویژه عسل طبیعی در عسل درمانینظرات

loader

لطفا شکیبا باشید ...