خرید سنگ
to top

تاثیر فعالیت کارخانجات


289
زمان مطالعه: 4 دقیقه, 43 ثانیهمسأله آلودگي يكي از مهمترين و حادترين مسائل ناشي از تمدن انساني در جهان امروز به شمار مي رود چرا كه از اعماق چند هزار متري زمين گرفته تا معادن ، آبهاي تحت الارضي، بيوسفر، تروپوسفر و حتي در داخل هواپيماهاي بلند پرواز و جو خارجي زمين ، چرخه و سيستم حيات را مورد تهديد قرار داده است . مولكول آلاينده اي كه امروز از كارخانه يا منبع آلوده كنندة ديگري مثلاَ در اروپا، وارد محيط مي شود اگر تجزيه نشود يا تغيير شكل ندهد احتمالاَ بعد از چندي مي تواند در رية انسانهايي كه در قلب جنگلهاي آفريقا يا دشتهاي وسيع آسيا زندگي مي كنند وارد شود .
محيط زيست كنوني انسان در اثر فعاليتهاي آدمي همواره در معرض آلودگيهاي مختلف قرار دارند و با توجه به اختلافاتي كه انسان پرتعدادتر و پرمصرف تر از گذشته ، بر منابع محيطي وارد مي آورند لازم است به بررسي مختصري از انواع، منابع و عوارض آلوده كننده هاي محيطي بر روي انسان ، نبات، حيوانات و مواد مختلف پرداخته شود 

موضوع:  تاثیر کارخانجات بر الودگی محیط زیست

عناوین موجود :

مقدمه
آلودگی محیط زیست
آلودگی آب
تأ ثیر فاضلاب وپس ابهای صنعتی کارخانجات بر آبزیان
فاضلاب کار خانجات متالوژی مثل :
راهکارها
آلودگی هوا
دی اکسید گوگرد:
ذرات معلق:
اکسیدهای نیتروژن:
منوکسید کربن:
ازن:
سرب:
مه دود نور شیمیایی:
باران اسیدی:
راهکارها
آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت کارخانه ها بر محیط زیست :
انواع آلودگیها
منابع‌ آلودگی هوا:
منابع آلودگی هوا:
عوامل آلودگی هوا:
اکسیدهای گوگرد :
اکسیدهای ازت:
هیدروکربورها:
ذرات معلق در هوا:
مواد رادیو اکتیو:
تأثیرات:
آلودگی آب:
1 – ضایعات تقاضا کنندة اکسیژن :
2 – عوامل چرک زا:
3 – مواد غذایی گیاهی :
4 – مواد شیمیایی آلی :
5 – عناصر و ترکیبات معدنی:
6 – رسوبات:
7 – مواد رادیواکتیو :
8 – حرارت :
تأ ثیر فاضلاب وپس ابهای صنعتی کارخانجات بر آبزیان                    
هدف :
بحث :
تاثیرات زیست محیطی کارخانه ها :
منابع آلودگی :
بیماری های ناشی از قرار گیری در معرض نیکل :
علائم ناشی از آلودگی به عنصر :
جنبه های زیست محیطی ذوب نیکل :
بازیافت از منابع ثانویه
اثرات زیست محیطی استخراج آلومینیوم
مراحل تولید آلومینیوم در روش الکتریکی عبارت اند از:
اثرات زیست محیطی استخراج آلومینیوم
مراحل تولید آلومینیوم در روش الکتریکی عبارت اند از:
اثرات زیست محیطی:
1- استخراج و آماده سازی بوکسیت :
تست های ردیاب :   
 تست های پمپاژ بلند مدت:
تست های تزریق:
چاه های عمودی و تو نل ها:
عملیات تخلیه: 
حفاری:   
کاواکهای آزمایشی:    
2- تولید Al2O3 خالص:
3- استخراج الکتریکی آلومینیوم:
گوگرد و تاثیرات :
خطرهای زیست محیطی وپژوهش برای رهایی از آنها :
1 -  زغال سنگ
2 -  پالایشگاههای نفت :
3 - کارخانه های ذوب فلز :
4 -  باطله های کودها :
5 -  ترابری گوگرد پودری :
نتیجه گیری
منابع

آلودگی محیط زیست
يكي از بحران هاي امروزي كه آن را بيشتر زاييده ي گسترش تكنولوژي و پيشرفتهاي صنعتي و كشاورزي مي دانند ، آلودگي محيط زيست است . اگر کنترلی برروند رشد تصاعدی این پدیده انجام نگیرد با فاجعه محیط زیست روبرو خواهیم شد. در یک تعریف ساده، آلودگی محیط زیست عبارتست از هرگونه تغییر در ویژگیهای اجزای محیط زیست به طوری که استفاده پیشین از آنها را ناممکن کند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم حیات موجودات زنده را به مخاطره اندازد. محيط زيست را مي توان آب، خاك، هوا و موجودات زنده دانست.

آلودگي آب 
آب، مايعي حياتي است كه نقش بسيار مهمي در حفظ و بقاي موجودات زنده دارد و انجام بيشتر واكنش هاي شيميايي نيز مستلزم وجود محيط آبي است. با توجه به خواص ويژه و منحصر به فرد كه اين ماده از آن برخوردار است، مي توان گفت نقش تنظيم كننده اي در طبيعت داشته و مانع تغييرات ناگهاني دما در محيط مي شود. اين در حالي است كه بخش قابل توجهي از آب مصرفي در محيط هاي خانگي، صنعتي و مزارع كشاورزي تبديل به پساب مي شود كه مي تواند منجر به آلودگي آب هاي سطحي و منابع زيرزميني و همچنين آلودگي محيط زيست شود. به طور كلي ، اثر آلوده كننده هاي آب بر آبهاي سطحي بيشتر مشهود است ، زيرا از طرفي تخليه ي فاضلابهاي صنعتي باعث تغيير تركيب آب مي شود و از سوي ديگر ، بارندگيهاي شديد در هواي آلوده و همچنين شست و شوي زمينهاي زراعتي آغشته به كودها و آفت كشها باعث ورود بسياري مواد شيميايي در آبهاي سطحي و حتي آبهاي زير زميني مي شود.
پسابهاي گرم صنعتي گرچه فاقد مواد شيميايي هستند ، اما به علت به هم زدن شرايط زندگي آبزيان ، نوعي آلودگي معروف به آلودگي گرمايي در آب بوجود مي آورند.
 فاضلاب هاي صنعتي، فاضلاب هايي هستند كه تركيب شيميايي آنها به نوع فعاليت صنعتي ايجادكننده اين نوع فاضلاب ها بستگي دارد. ورود فاضلاب هاي صنعتي به درياها سبب آلودگي آب و در نتيجه مرگ آبزيان خواهد شد. كارخانه ها و فرآورده هاي توليدي آنها سبب آلودگي شيميايي پساب هاي صنعتي مي شود. آرسنيك، جيوه و سرب از مهم ترين تركيبات شيميايي موجود در پساب كارخانه هاي توليد كاغذ، پلاستيك و مواد شيميايي دفع آفات گياهي هستند كه سبب آلودگي محيط زيست و آب هاي جاري و سطحي مي شوند. در سال هاي گذشته بسياري از رودخانه ها با تركيبات شيميايي كه در كارخانه هاي پلاستيك سازي به عنوان ماده اوليه مورد استفاده قرار مي گرفتند، آلوده شدند كه بر اثر آن افراد ساكن در مناطق اطراف اين رودخانه ها به علت تجمع جيوه در بافت هاي بدنشان به بيماري هاي مختلفي مبتلاشدند و علاوه بر اين به علت آلودگي آب آشاميدني با مواد شيميايي موجود در پساب اين كارخانه ها، هزاران نفر جان خود را از دست داده و يا هزاران كودك، زندگي در اين كره خاكي را با بيماري ها و نواقص مادرزادي آغاز كردند. يكي از مهم ترين پيامدهاي نامطلوب ناشي از تخليه فاضلاب هاي صنعتي در آب هاي سطحي، مرگ ومير حيوانات آبزي بخصوص ماهي هاست كه متلاشي شدن اجساد و بقاياي اين موجودات نيز سبب افزايش آلودگي هاي زيست محيطي در آن منطقه خواهد شد.نظرات

loader

لطفا شکیبا باشید ...