خرید سنگ
to top

آلودگی هوای ناشی از صنایع مختلف


312
زمان مطالعه: 1 دقیقه, 22 ثانیهامروزه آلودگی هوای ناشی از صنایع مختلف یکی از مشکلات عمده محیط زیست جهانی محسوب می شود. هر یک از کارخانجات با توجه به نوع فعالیت سهم متفاوتی در آلودگی هوا دارند، در این میان فعالیت کارخانجات صنایع چوب یکی از مواردی است که به طور روزافزون در افزایش میزان آلودگی هوا تاثیر گذار است. به عنوان نمونه شواهد حاکی از آن است که فعالیت کارخانجات تولید نئوپان نقش بسزایی در تولید ذرات معلق، اکسیدهای کربن دار، اکسیدهای نیتروژن دار، آمونیاک و ... دارند. لذا با توجه به ملاحظات بهداشتی و اقتصادی، انگیزه انجام مطالعه ای در خصوص اندازه گیری گازهای خروجی صنایع نئوپان و بررسی میزان تاثیر این صنایع بر روی آلودگی هوا بطور موردی در شرکت نئوپان گنبد در استان گلستان ایجاد گردید. در این تحقیق جهت اندازه گیری میزان آلاینده های خروجی از کارخانه، پس از انتخاب 5 ایستگاه اصلی پارامترهای منوکسید کربن، دی اکسید کربن، دی اکسید گوگرد، دی اکسید نیتروژن، هیدروکربن ها، آمونیاک، فرمالدهید، دمای گازهای خروجی، دمای محیطی و پارامترهای ارزیابی راندمان EFF% ، loss% و Excess Air مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که غلظت گاز منوکسید کربن (به عنوان عمده ترین آلاینده ) و میزان ذرات معلق تولید شده توسط دستگاههای خردکن هومبک، سیکلون ذرات درشت، سیکلون ذرات هومبک و سیلوی ذخیره بالاتر از حد مجاز می باشد. همچنین بررسی ذرات معلق در هوای آزاد، بالاترین غلظت را در قسمتهای شرق، غرب و مرکز کارخانه نشان می دهد. بطور کلی مصرف سوختهای فسیلی، کارایی نامناسب سیکلونها، عدم کانال کشی مناسب جهت ورود و خروج گاز و بوی نامطبوع سالنها و ... همگی از دلایل افزایش میزان آلاینده های هوا در محیط کارخانه و اتمسفر اطراف کارخانه می باشندنظرات

loader

لطفا شکیبا باشید ...