to top

پرچ کاری چیست


413
زمان مطالعه: 1 دقیقه, 38 ثانیهاصول پرچ کاری و دستگاه های پرچ : اگر دو یا بیش از دو قطعه توسط یک قطعه به یک دیگر متصل شوند به این عمل پرچ کاری گفته می شود. مراحل انجام عملیات پرچ کاری به صورت زیر می باشد.

 • سوراخ کردن قطعه کارهایی که قرار است به یکدیگر متصل شوند
 • عبور پرچ از سوراخ های رد شده
 • فشردن سر قفل برای پرچ اتصال بین دو قطعه

پیچ و مهره یک اتصال موقت است که می توان آن ها را باز کرد اما در پرچ کاری این امکان وجود ندارد و پرچ کاری یک اتصال دائم است و اگر به یک اتصال دائم نیازمندید که لازم نیست قطعه ها جدا شوند باید از این نوع اتصال استفاده نمایید.

 

در این مقاله آموزشی به اصول مربوط به پرچ کاری و دستگاههای پرچ پرداخته می شود، سر فصل های آموزشی این مقاله بدین شرح است:

 • بخش اول
  پرج کاری: پرچ کاری چیست و انواع پرچ
 • بخش دوم
  پرچ چکشی: بررسی پرچ چکشی و ساختمان آن
  – مشخصات پرچ چکشی
  – قطر بدنه پرچ
  – جدول رابطه بین قطر بدنه پرچ و ضخامت قطعات اتصال
  – طول پرچ
 • بخش سوم
  اصول و مراحل انجام پرچ کاری با پرچ چکشی: اجرای پروسه پرچ کاری با پرچ چکشی به صورت دستی و ماشینی قابل انجام است و همچنین این نوع پرچ کاری به دو صورت سرد و گرم نیز اجرا می شود.
  – مراحل انجام پرچ کاری دستی
  – سوراخ کاری قطعات
  – جا زدن پرچ در داخل سوراخ
  – از بین بردن لقی بین پرچ و سوراخ
  – فرم دادن سر قفل شونده
 • بخش چهارم
  پرچ میخی یا فشنگی: تعریف این نوع پرچ و توضیح ساختمان آن
  – بدنه
  – میخ
  – مشخصات پرچ میخی
  – قطر پرچ
  – طول پرچ
  – جدول مشخصات پرچ میخی با کلگی تخت و خزینه ای
 • بخش پنجم
  اصول و مراحل انجام پرچ کاری با پرچ میخی یا فشنگی
  – سوراخ کاری قطعه کار
  – جا زدن پرچ در داخل انبر پرچ
  – جا زدن پرچ در داخل سوراخ ها
  – عمل پرچ کاری
  – جدا کردن پرچ
 • بخش ششم
  نکات ایمنی و حفاظتی

منبع mohandesgram.comنظرات

loader

لطفا شکیبا باشید ...