to top

ایا کار خانه از وظایف زن است؟


666
زمان مطالعه: 1 دقیقه, 4 ثانیه 

آیا کار خانه وظیفه زن است؟

حق و حقوق زن و مرد در دین اسلام برابر است .زن در اسلام همان شامخ انسان را دارد و خداوند

بین زن و مرد هیچ تفاوتی قائل نشده است.در پی این مبحث اسلام کار را وظیفه هرفرد می انند.ولی این باور که کار خانه وظیفه زن است بسیار غلط است.در احادیث و روایات برای زن وظایف مختلفی آمده است ولی میتوان همه ی آن ها را در یک جمله خلاصه کرد (( خوب شوهر  داری کردن ))

 

کار خانه تنها به وظیفه زن نیست.در هیچ قانونی هم نیامده که کار خانه از وظایف زن است. ولی باور کردنش کمی سخت است چون از گذشته تا به حال زنان در زیر سلطه مردان خود بودند;شوهر,برادر و پدر خود. زنان هم مانند مردان از روز ازل آزاد زاده شده اند.

آیا کارخانه از قوانین و وظایف زنان است؟

امروزه قوانینی درج شده است که زن مرد را برابر میخواند.پس اجباری در این نیست که زن حتما و اجبارا باید کار خانه را انجام دهد.کار خانه را مرد و زن میتوانند باهم تقسیم کنند و نسبت به انجام کار ها باهم به تفاهم برسند.در نتیجه کار نکردن مبنی بر این نیست که زن نسبت به حقوق خود عدم تمکین کرده باشد.altنظرات

loader

لطفا شکیبا باشید ...