to top

ویولن چگونه ساخته می شود؟


1084
زمان مطالعه: 35 ثانیهویولن ساز زهی و آرشه‌ای است. این ساز کوچک‌ترین عضو سازهای زهی-آرشه‌ای است.

برای نواختن معمولاً روی شانه چپ قرار می‌گیرد و با آرشه که در دست راست نوازنده است نواخته می‌شود.

کوک سیم‌های ویولن از زیر به بم به ترتیب: می (سیم اول)، لا (سیم دوم)، ر (سیم سوم)، سل (سیم چهارم).

اصوات سیم‌های مجاور نسبت به یکدیگر فاصله پنجم درست را تشکیل می‌دهند. در این وسعت صدا ویولن قادر است تمام فواصل کروماتیک و کوچک‌تر از آن را اجرا نماید.

ویولن سل
ویولن ایرانی
ویولن شاد
ویولن یاحقی
ویولن غمگین
ویولن
ویولن ampex
ویولن amati 100
ویولن tf 800
ویولن tf اصل
ویولن tf 146


نظرات

loader

لطفا شکیبا باشید ...