خرید سنگ
to top

صحافی کتاب و مجله چگونه انجام می شود؟


522
زمان مطالعه: 45 ثانیهقطع کتاب همان اندازهٔ درازا و پهنای کتاب است. به عبارت دیگر، قطع کتاب به طور کلی اندازهٔ درازا در برابر پهنا (عرض) هر برگ سنجیده  می‌شود، یا گاهی اندازهٔ درازا در مقابل پهنا (عرض) جلد یک کتاب است. تعدادی از اصطلاحات به‌طور معمول برای اندازهٔ کلی (عمومی) کتاب‌ها توسط مراکز چاپ و کتابخانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.  دلیل به‌وجود آمدن قطع‌های مختلف برای کتاب، استفادهٔ آسان‌تر یا  متناسب با نوع کاربرد هر کتاب بوده‌است؛ برای مثال، کتابی که به‌راحتی بتواند همراه افراد باشد و فضای زیادی اشغال نکند باید مثلاً در قطع جیبی صحافی شود. استفاده از اندازه‌های مختلف در بهبود کار مؤثر خواهد بود.

صحافی کتاب در منزل
صحافی کتاب در تهران
صحافی کتاب در خانه
صحافی کتاب قیمت
صحافي كتاب
آموزش صحافی کتاب
روش صحافی کتاب
مراحل صحافی کتاب
انواع صحافی کتاب
نحوه صحافی کتاب

 

صحافی کتاب


نظرات

loader

لطفا شکیبا باشید ...