خرید سنگ
to top

الماس چگونه تراش داده می شود ؟


871
زمان مطالعه: 43 ثانیهاَلماس یکی از سنگ‌های قیمتی و یکی از آلوتروپهای کربن است که در فشارهای بالا پایدار است. آلوتروپ دیگر کربن گرافیت نام دارد.

الماس در حالت پایدار دارای ساختار بلندروی (مکعبی) است. الماس ساختار منشوری نیز دارد که این ساختار بصورت شبه‌پایدار در طبیعت به صورت کانی لونسدالنیتی وجود دارد. الماس سنگ متولدین ماه آوریل و پرمصرف ترین سنگ قیمتی است که معمولاً”در  حلقه های نامزدی به کار می رود. الماس سمبل دهمین و شصتمین سالگرد ازدواج است. اسم الماس از لغت یونانی آداماس گرفته شده که به معنای تسخیر ناپذیری و عشق ابدی تلقی می شود

الماس تراشیده شده
الماس تراشیده شده پرسشکده
الماس تراشیده نشده
الماس تراشیده داده شده
الماس تراشیده شده در حل جدول
معنی الماس تراشیده شده
نام الماس تراشیده شده
معنی الماس تراشیده
نام الماس تراشیده
الماس تراشیده
الماس تراشیده در جدول
الماس تراشید


نظرات

loader

لطفا شکیبا باشید ...