to top

دیوار کشی با آجر دو بر نما


2056
زمان مطالعه: 27 ثانیهبهترین دیوار کشی که برای سوله های صنعتی وجود دارد که هم از نظر مقاومت و استحکام خوب بوده و هم از نظر هزینه و زمان

دیوار کشی با آجر لفتون دو بر نما هست

عرض این دیوار 25 سانتی متر و دو بر می باشد
و با بند کشی نمایی زیبا پیدا می کند
و مقاومت مناسب از نظر صدا و حرارت را دارد
هزینه مناسبی دارد و سریع اجرا می شود
و مورد تایید نظام مهندسی و ناظران و ادارات تابعه می باشد

ارتباط با مشاور نظرات

loader

لطفا شکیبا باشید ...