to top

دیوار کشی استاندارد سوله های صنعتی


1900
زمان مطالعه: 39 ثانیهنحوه دیوار کشی اصولی و استاندارد مورد تایید نظام مهندسی و ناظرین

دیوار های استاندارد بر چند نوع هستند

دیوار با آجر دو بر نما
دیوار با ترکیب ورق و فوم
دیوار گچی آماده
دیوارهای پیش ساخته نسوز و سبک
دیوارهای پیش ساخته بتونی

در اجرای هر یک از این نوع دیوار ها طبق نظر ناظر و تایید نظام مهندسی عمل کنید
نمای بیورنی و داخلی مهم بوده و پوشش مناسب درزها و نحوه سوار شدن در ها و پنجره مهم می باشد

هزینه اینگونه دیوار ها نسب به سیستم آجری بالاتر بوده ولی در زمان کمی اجرا می شوند و نما و ظاهر خوبی دارند
و مانع خروج صدا و خروج و ورود دما می شوند
هزینه این گونه دیوار ها در طول زمان برگشت خواهد شد

ارتباط با مشاورنظرات

loader

لطفا شکیبا باشید ...