to top

دیوار کشی غیر اصولی سوله های صنعتی


1064
زمان مطالعه: 43 ثانیهدیوار کشی غیر اصولی سوله های صنعتی

بسیاری از سازندگان سوله های صنعتی به دلایل زیر از مصالح و نوع ساخت مغایر با اصول نظام مهندسی استفاده می کنند

ارزان تمام کردم
مستحکم کردن دیوار
استفاده از مصالح بجا مانده و مازاد
ساخت سریع تر

در این روشها از آجر زبره محلی تو پر و یا بلوک های سیمانی استفاده می کنند
و برای ایجاد نما و دید بهتر رویش را سیمان سفید و یا سیمان معمولی می کنند
در بازدید به عمل آمده از طرف ناظر و کارشناس شرکت شهرکها و یا شهرداری این نوع دیوار کشی غیر مجاز و غیر استاندارد شناخته می شود
شما برای دوری از عواقب این نوع ساخت و سازها بهتر است از ساخت استاندارد که توضیح داده خواهد شد استفاده کنید

ادارات و بازرسان اجازه صدور دستور تخریب این گونه سازه ها را دارند

ارتباط با مشاور نظرات

loader

لطفا شکیبا باشید ...