خرید سنگ
to top

بيوكمپوست چیست؟


685
زمان مطالعه: 8 دقیقه, 31 ثانیه

بيوكمپوست كود كمپوستي را گويند كه از پسماندهاي آلي منشاء مـي گیرد. در فرآیند تبدیل پسماند های آلی به کود و مواد غذایی مورد نیاز برای گیاه، میکرو ارگانیسم ها شامل کپک ها، قارچ ها، باکتریها و ماکروارگانیسم ها شامل کرم ها، نماتد ها، لاروها، حشرات و…) نقش بسیار مهمی دارند. در واقع کمپوست سازی و همچنین تولید بیوکمپوست را می توان نوعی کشت میکروارگانیسم دانست.بيوكمپوست- تولید بيوكمپوست- فروش بيوكمپوست- خرید بيوكمپوست- نحوه تولید بيوكمپوست- خریدار بيوكمپوست- قیمت بيوكمپوست- قیمت فروش بيوكمپوست- فروش عمده بيوكمپوست- خرید عمده بيوكمپوست

بيوكمپوست چیست؟

بيوكمپوست كود كمپوستي را گويند كه از پسماندهاي آلي منشاء مـي گیرد. ايـن پسـماندها شامل بخش آلي زباله ها( مواد زائد آلي خانگي جداسازي شده از مبـدأ) و پسـماندهاي باغها و پاركها( عمدتا باقيمانده برگ ها و فضاهاي سبز ) مي باشند. بیو کمپوست ماده آلی فرآوری شده حاصل از تخمیر و تجزیه زباله هایی از قبیل انواع پسماندهای میوه ها و سبزیجات، گل ها و برگ درختان می باشد که حاوی مواد ضروری برای رشد و تغذیه گیاه و تعدیل بافت خاک می باشد.

برای تماس و مشاوره کلیک کنید: مهندس حسن نژاد 09198133353

نحوه تولید بیوکمپوست

در فرآیند تبدیل پسماند های آلی به کود و مواد غذایی مورد نیاز برای گیاه، میکرو ارگانیسم ها شامل کپک ها، قارچ ها، باکتریها و ماکروارگانیسم ها شامل کرم ها، نماتد ها، لاروها، حشرات و…) نقش بسیار مهمی دارند. در واقع کمپوست سازی و همچنین تولید بیوکمپوست را می توان نوعی کشت میکروارگانیسم دانست. این موجودات به آب، هوا و غذا برای زندگی نیاز دارند. غذای آن ها همان پسماندهای آلی است که آن را تجزیه می کنند و از این طریق هم به تهیه این مواد کمک می کنند و هم غذای خود را تهیه می کنند. برای تأمین آب در طبیعت از طریق بارندگی و در فرآیند تولید توسط انسان، این نیاز از طریق آب دهی تأمین می گردد. برای تهیه هوا، کافیست توده مورد نظر را زیر و رو کرد. اما همان گونه که می دانید، در توده ای از بقایای آلی، موجودات بی هوازی هم وجود دارند که بدون نیاز به هوا، به تجزیه بقایا می پردازند که تفاوت آن ها با موجودات هوازی در این است که موجودات بی هوازی گرما تولید نمی کنند بلکه سبب تولید گاز متان و سولفید هیدروژن می گردند که همین گازها عامل بدبو شدن بقایا و کود تولیدی هستند بنابراین بهتر است فرآیند تولید به گونه ای پیش برود که این موجودات بی هوازی امکان زندگی نداشته باشند.

اهمیت تولید بیوکمپوست

در این فرآیند، هم زباله های شهری و هم زباله های صنعتی استفاده می شود و بنابراین میزان آلودگی کمتر می شود.

مواد آلی موجود در زباله ها را به چرخه طبیعی برگردانده و مجدد گیاه می تواند از آن استفاده نماید.

بیوکمپوست باعث افزایش مواد معدنی، افزایش ظرفیت تبادل یونی، افزایش نیتروژن و بهبود بستر کشت می گردد.

بیوکمپوست، عاری از میکروارگانیسم های پاتوژن است درنتیجه در کشت مشکلی ایجاد نمی کند.

ویژگی های منحصر به فرد بیوکمپوست باکوزیم چیست؟

ماده آلی بالای پنجاه درصد ،pH مطلوب، EC مطلوب، NPK بالا، خاصیت امفوتری بالا, دانه بندی مناسب، هوموس بالا، بوی مشابه خاک جنگل، ظرفیت نگهداری بالای آب، ظرفیت تبادل کاتیونی بالا، فاقد فلزات سنگین، فاقد پاتوژن های انسانی، حیوانی و گیاهی، رنگ قهوه ای تیره، مناسب برای نواحی خشک و نیمه خشک و معتدل. کاهش دهنده میزان آبیاری، دارای قابلیت صادرات

مراحل فرآیند کمپوستینگ (از نقطه نظر میکروبیولوژیک)

مرحله اول: مرحله آماده سازی توده

مرحله دوم: مرحله مزوفیلیک

مرحله سوم: مرحله ترموفیلیک

مرحله چهارم: مرحله خنک سازی و بلوغ مرحله پنجم: مرحله سرند کردن

انواع کودهای بیولوژیکی

قارچ های میکوریزا

میکروارگانیسم های تبدیل کننده مواد آلی

باکتری های تثبیت کننده ازت مولکولی

باکتریهای ریزوسفری محرک رشد گیاه

کرمهای خاکی تولید کننده ورمی کمپوست

میکروارگانیسم های حل کننده فسفات های نامحلول

فواید استفاده از کودهای بیولوژیک

-1 افزایش جذب عناصر غذایی این افزایش عمدتاً به دلیل انتشار میسیلیوم قارچ های مایکوریزی مرتبط با بافت های درونی ریشه در خاک اطراف ریشه و تشکیل یک سیستم جذب اضافی به صورت مکمل سیستم ریشه گیاه است که بهره گیری از حجم بیشتری از خاک را که ریشه های تغذیه کننده به آن دسترسی ندارند ممکن می سازد

-2افزایش جذب آب به دلیل افزایش سطح جذب کننده و توان جذب بیشتر هیف ها نسبت به سیستم ریشه ای که نتیجه آن ایجاد مقاومت بیشتر گیاه نسبت به کمبود رطوبت و شرایط خشکی است.

-3تولید هورمون های محرک رشد گیاه مانند انواع اکسین، سیتوکینین و...

-4 کمک به کاهش تنش های محیطی مانند حرارت، شوری، آلودگی خاک به سموم و فلزات سنگین

-5 افزایش مقاومت گیاه به عوامل بیماریزای ریشه به طور مستقیم از طریق ایجاد یک مانع فیزیکی بر روی ریشه (ایجاد غلاف قارچی در مورد اکتومیکوریزا) و یا تولید مواد ضد رشد پاتوژنها مانند بعضی آنتی بیوتیکها و به طور مستقیم با بهبود بخشیدن به تغذیه گیاه و کمک به تسریع رشد آنها

-6ایجاد خاکدانه های پایا در مجاورت سیستم ریشه ای گیاه به وسیله شبکه یکی از ظریف و گسترده‌ای که وسیله اتصال ذرات خاک به یکدیگر می شوند.

-7 کاهش درصد از بین رفتن نهال ها در ضمن آسیب های ناشی از جابجایی مانند انتقال از خزانه به زمین اصلی.

-8تشدید فعالیت تصویب اعضا توسط انواع دیاگ های همزیستی و همیار با گیاهان احتمالاً به دلیل بهبود تغذیه گیاه میزبان و امکان عرضه بیشتر عناصر غذایی و به خصوص سفر به میکروسمبیونت.

-9ارتباط سینرژیستی با میکروارگانیسم های حل کننده فسفات های غیر قابل جذب برای گیاه.

مزایای تولید بیوکمپوست نسبت به کود دامی (گاوی - گوسفندی) و مرغی

1-کشته شدن عوامل میکروبی بیماریزا و از بین رفتن علفهای هرز بیوکمپوست بدلیل طی شدنمراحل تجزیه در دمای 70-80 درجه سانتیگراد. در صورتیکه کودهای حیوانی سرشار از عوامل میکروبیبیماریزا و علفهای هرز میباشند و با استفاده مداوم از کودهای حیوانی، هر ساله شاهد مبارزه کشاورزان با علفهای هرز و بیماریهای مختلف از جمله بیماریهای قارچی از طریق استفاده از سموم مختلف میباشیم که به نوبه خود آثار مخربی در محیط زیست و اکوسیستم خواهد داشت.

2- بیوکمپوست بدلیل پایین بودن مقدار EC ، مانع از شور شدن و سدیمی شدن خاک خواهد شد. درحالیکه که کودهای حیوانی بدلیل بالا بودن مقدار EC در آنها به مرور زمان باعث افزایش شوری خاک خواهندشد هر چند که کودهای حیوانی به دلیل دارا بودن ماده آلی، افزایش رشد کاذب و موقتی در گیاهان ایجاد میکنند.

3- مقرون به صرفه بودن استفاده از بیوکمپوست نسبت به کودهای حیوانی.

4- حداقل بودن میزان فلزات سنگین در بیوکمپوست (پایین تر از حد استاندارد)

5– اصلاح خاک توسط بیوکمپوست

مزایای استفاده از بیوکمپوست زباله به جای کود گاوی

فاقد بو: به دلیل تثبیت کامل نیتروژن و کاهش میزان تولید گاز آمونیاک، بیوکمپوست تولیدی از زباله فاقد بو می باشد

فاقد بذر علف هرز: به دلیل انجام فرایند پاستوریزاسیون کلیه بذور علفهای هرز از بین رفته و مشکلات ناشی از رشد آنها در مزارع کشاورزی و باغات از بین خواهد رفت. در نتیجه نیاز به مصرف سموم جهت از بین بردن علفهای هرز بسیار کاهش یافته که این امر از نظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت می‌باشد

فاقد آفات گیاهی: به دلیل انجام فرایند پاستوریزاسیون کلیه آفات ها و لاروها از بین رفته و هزینه های ناشی از خرید سموم و درمان بیماریهای گیاهی پس از رشد از بین خواهد رفت.

عدم سوزاندن ریشه: به دلیل کامل شدن فرآیند تثبیت، کلیه عناصر به میزان کافی و به شکل قابل جذب در اختیار گیاه قرار گرفته و مشکل سوزانده شدن ریشه برطرف خواهد شد.

دارای هوموس: منجر به غنی بودن کمپوست و رشد بهتر گیاهان می گردد.

مزایای استفاده از بیوکمپوست زباله به جای کودهای شیمیایی

حاوی تمامی عناصر ماکرو و میکرو مورد نیاز گیاه با نسبت متناسب برای رشد گیاهان که برخلاف کودهای شیمیایی یک یا دو منظوره نیستند.

در بیوکمپوست بر خلاف کودهای شیمیایی مواد به طور متعادل توسط گیاه جذب می‌شوند.

بیوکمپوست ها به دلیل داشتن حالت اسفندی شکل باعث حفظ و کنترل رطوبت در خاک شده و نیاز آبیاری را کاهش می‌دهند در حالی که کودهای شیمیایی جاذب رطوبت هستند یعنی برای حل شدن رطوبت را از گیاه می گیرند.

بیوکمپوست بر خلاف کودهای شیمیایی مقاومت ندارد و به راحتی توسط اسید فرمیک ترشح شده از ریشه حل می شود.

بیوکمپوست از فرسایش خاک و همچنین سخت و کلوخه شدن بافت خاک زمین کشاورزی جلوگیری میکند.

باعث تعادل دمای خاک می‌شود و گیاه را در مقابل دگرگونی‌های جوی به ویژه خشکی به وسیله گرم تر نگه داشتن خاک در زمستان و

مزایا و برتری های بیوکمپوست زباله نسبت به ورمی کمپوست

پاستوریزه بودن محصول و نداشتن مشکل عوامل بیماری زا و بذر علف های هرز

پایینتر بودن ریسک فرایند به علت حساسیت کمتر میکروارگانیسم ها نسبت به کرم ها

بالاتر بودن کیفیت شیمیایی و امکان تغییر آنالیز شیمیایی آن

حجم تولید بالاتر و راندمان بالاتر

مزایای استفاده از بیوکمپوست زباله در افزایش کیفیت خاک

مزایای شیمیایی

تامین فاکتورهای غذایی مختلف مورد نیاز گیاه

تغییر PH خاک و پایدار کردن

افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک

مزایای فیزیکی

بهبود ساختمان خاک، افزایش نفوذپذیری خاک و کاهش چگالی حجمی آن

جلوگیری از متراکم شدن خاک

بالا بردن ظرفیت نگهداری آب در خاک

مزایای بیولوژیک

افزایش فعالیت میکروب های مفید در خاک

جلوگیری از بیماری های میکروبی گیاه

فاقد بذور هرگونه علف هرز

مضرات مصرف بی رویه کودهای شیمیایی

باعث تغییر کیفیت خاک میشود. (شور شدن و آلودگی خاک)

باعث افت کیفیت محصولات می شود. (جذب عناصر غیر ضروری در گیاه)

باعث سفت شدن خاک می شود.

باعث کاهش مقدار محصولات می شود.

ترکیبات ویژه کود آنزیمی-بیولوژیک باکوزیم

میکروارگانیسم ها: باسیلوس، سودوموناس، آزتوباکتر، آزوسپریلیوم، باکتری های فتوسنتز کننده

آنزیم، آمیلاز، اوره آز، فسفاتاز، پروتئاز، کیتیناز، آریل سولفاتاز

اسیدآمینه: پرولین، آلانین، آرژینین، گلوتامیک اسید، فنیل آلانین، سرین، ترئونین، والین، متیونین، هیستیدین

ویتامین: B1- B2- B3- B5- B9 و ویتامین C

نحوه فروش باکوزیم

بصورت فله و بسته بندی شده در بسته بندی های مختلف بصورت ارسال با پست و باربری و یا درب کارخانه با سفارش از شرکت زرآوند یا سایت کودفروش و ایران کارخانه.

سایت عرضه بیوکمپوست باکوزیم

ایران کارخانه، کودفروش، باکوزیم، دیجیکالا

سرند بیوکمپوست باکوزیم

فراوری بیوکمپوست باکوزیم

کنسرسیوم میکروبی باکوزیم سرشار از آنزیم های هیدرولیتیک، افزایش دهنده سرعت تجزیه ترکیبات آلی حین فرایند کمپوستینگ

این کنسرسیوم دارای گواهی ثبت اختراع می باشد و توسط متخصصین باکوزیم تهیه گردیده است.

تولید بیوکمپوست مطابق با استانداردهای بین المللی توسط تیم باکوزیم برای اولین بار در ایران

انجام آزمایش شمارش کلیفرم جهت بررسی وجود و یا عدم وجود عوامل بیماری زا در بیوکمپوست باکوزیم توسط متخصصین میکروب شناسی تیم باکوزیم

کنسرسیوم میکروبی_انزیمی باکوزیم دارای گواهینامه ثبت اختراع که توسط متخصصین تیم باکوزیم برای اولین بار در ایران تولید و در فرایند بیوکمپوستینگ جهت افزایش سرعت تجزیه مواد الی مورد استفاده قرار گرفته است.

جهت تماس با شماره : 09198133353نظرات

loader

لطفا شکیبا باشید ...