خرید سنگ
to top

کارخانه تولیدی الوند شیمی نصر


کارخانه الوند شیمی نصر تولید کننده هیدروکسید آمونیوم 25 درصد، مونو آمونیوم فسفات، دی آمونیوم فسفات و تولید کننده آمونیوم کلراید در گریدهای مختلف: تولید کننده آمونیوم کلراید ایرانی از خلوص 99.5 تا 99.9 در گریدهای مختلف: آمونیوم کلراید گرید دارویی آمونیوم کلراید گرید صنعتی آمونیوم کلراید باتری گرید آمونیوم کلراید فید گرید

نشادر آمونیوم کلراید فروش نشادر نشادر ایرانی تولید نشادر تولید کننده نشادر ایرانی کارخانه تولید نشادر آمونیوم کلراید صنعتی آمونیوم کلراید دارویی آمونیوم کلراید فید گرید نشادر صنعتی نشادر دارویی نشادر فید گرید نشادر خوراکی صادرات نشادر
loader

لطفا شکیبا باشید ...