دستگاه بالابر با فن های آبزدایی نهایی  مدل   KPT860 C