دستگاه دربند قوطی چهار هد اتوماتیک مدل    KPT 4h870