to top

فروش کارخانه در مهریز شرکت تعاونی مهریزکیمیا

فروش کارخانه در مهریز شرکت تعاونی مهریزکیمیا

آگهی مزایده شرکت تعاونی دهیاری های بخش بهمن در نظر دارد از طریق این آگهی نسبت به فروش شرکت تولیدی مهریز کیمیا اقدام نماید.لذا از زمان درج آگهی به مدت 10 روز کاری جهت بازدید شرکت اقدام نمایند. الف:مشخصات شرکت 1 عرصه:3994 مترمربع 4 اعیانی ، سرویس و اتاق برق:118مترمربع 7 محوطه سازی و استخر 10 امتیاز برق صنعتی و دیماند249 کیلو وات 2 سوله:40/434مترمربع 5 حصارکشی دیوار35 و25 سانتی:496مترمربع 8 سیلو فلزی ایستاده:2عدد 11 امتیاز آب و گاز 3 مخزن فلزی نگهداری سیلو،خشک کن و نوار نقاله 6 مخزن پلاستیکی اسید:3عدد مخزن ذخیره سوخت:3عدد 9 پمپ باد:2عدد پمپ و اتصالات 12 تابلو برق مشتمل بر4سلول آدرس:مهریز- شهرک صنعتی مهریز واقع در گروه صنایع شیمیایی- خیابان نیلوفرقطعه 94 – شرکت تعاونی تولیدی مهریز کیمیا ب)مبلغ پایه 10،500،000،000ریال میباشد. ج) آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ها، پایان وقت اداری 25/08/98 میباشد. د) محل تحویل پاکت ها، دفتر حراست بخشداری بهمن میباشد. ه) زمان بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت، ساعت 10صبح روز سه شنبه مورخ26/08/98 در محل دفتر کار شرکت واقع در بخشداری بهمن میباشد. و) شرکت تعاونی دهیاریها در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است. سایر شرایط: 1-بازدید از شرکت و مطالعه مدارک و سوابق مربوطه قبل از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان ضروری و جهت بازدید با شماره همراه آقای فلاح زاده 09133732282 هماهنگ شود. 2- مبلغ سپرده شرکت در مزایده 5 درصد قیمت پایه می باشد که باید به صورت ضمانتنامه بانکی (یا واریز به حساب) شماره حساب شرکت تعاونی 02/58009613346337 پست بانک شعبه مهردشت. 3- هزینه آگهی مزایده و سایر هزینه های نقل و انتفال سند مرتبط از برندگان مزایده اخذ می گردد. 4-شرایط پرداخت به صورت یک جا، نقدی و حداکثر 15 روز پس از انتخاب برنده خواهد بود. 5- به پیشنهادهای فاقد سپرده معتبر یا کمتر از مبلغ و یا نظیر آن و همچنین به پیشنهادهای فاقد امضا مهر و امضای مجاز (در اشخاص حقوقی) مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که پس از مهلت مقرر واصل می شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 6- کلیه پیشنهادات باید به صورت پاکت در بسته به صورت مجزا پاکت الف:ضمانتنامه پاکت ب: پیشنهاد مالی ارائه گردد. 7-چنانچه برنده مزایده در مهلت مقرراز انجام معامله خودداری نماید، سپرده وی به نفع شرکت ضبط و با نفر بعدی وارد معامله خواهد شد و در صورتی که برندگان دوم وسوم پس از 48 ساعت بعد از ابلاغ قانونی حاضر به معامله نشوند سپرده آنها به نفع شرکت ضبط خواهد شد. ضمنا شماره تلفن های 032872121-32874140 جهت اطلاعات بیشتر در این زمینه اعلام میگردد.

قیمت فروش کارخانه در مهریز شرکت تعاونی مهریزکیمیا

1050000000ل

آدرس

آدرس:مهریز- شهرک صنعتی مهریز واقع در گروه صنایع شیمیایی- خیابان نیلوفرقطعه 94 – شرکت تعاونی تولیدی مهریز کیمیا


شماره آگهی: 44136

تماس
چت
پیامک

تاریخ به روزرسانی: 2 سال پیش

شماره همراه

09133732282

مشخصات آگهی دهنده:دریافت مشاوره در زمینه شهرک های صنعتی
مشاوره شهرک های صنعتی
loader

لطفا شکیبا باشید ...