دستگاه فیلر یا  پرکن هشت پیستون روتاری مدل   KPT 8h870