پمپ انتقال مواد غذایی  با تکه های  نسبتاً درشت به پرکن  با سیستم فرمولاسیون مدل  KPT TP9656