معاوضه و فروش سوله و کارخانه 4000 متری در شهر صنعتی نوبران ساوه