با نهصد میلیون صاحب کارخانه و خط تولید شوید- فروش کارخانه یونولیت در گرمسار