آگهی های فوری

فروش دستگاه اکسترودر

۲ روز پیش
البرز
38 بازدید

فروش دستگاه تولید حلب روغن

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ روز پیش
فارس
98 بازدید

فروش خط تولید حلب پنیر

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ روز پیش
فارس
72 بازدید

فروش کارخانه مربا و مارمالاد در شهرک صنعتی خوارزمی

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ روز پیش
تهران
484 بازدید

خریدار ماشین آلات استوک و کارکرده

۵ روز پیش
تهران
108 بازدید

خدمات مهندسی و مشاوره صنعتی

۵ روز پیش
تهران
44 بازدید

فروش مجموعه تجاری اداری اصفهان

۱ هفته پیش
اصفهان
119 بازدید

دستگاه روغنکشی

فروش دستگاه روغن کشی 85 میلیمتری

فروش دستگاه روغن کشی ۸۵ میلیمتری

۱ ماه پیش
تهران
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش دستگاه روغن کشی-فروش دستگاه روغن کشی کنجد

فروش دستگاه روغن کشی-فروش دستگاه روغن کشی کنجد

۲ ماه پیش
تهران
توافقی
فروش اقساطی دستگاه روغن کنجد

فروش اقساطی دستگاه روغن کنجد

۲ ماه پیش
تهران
توافقی
فروش دستگاه روغن گیری400 میلیمتری

فروش دستگاه روغن گیری۴۰۰ میلیمتری

۳ ماه پیش
تهران
توافقی
فروش دستگاه روغن گیری کنجد

فروش دستگاه روغن گیری کنجد

۳ ماه پیش
تهران
توافقی
دستگاه روغنگیری 65 میلیمتر

دستگاه روغنگیری ۶۵ میلیمتر

۴ ماه پیش
تهران
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کار در منزل با سود بالا از طریق روغن گیری کنجد

کار در منزل با سود بالا از طریق روغن گیری کنجد

۵ ماه پیش
تهران
توافقی
فروش دستگاه روغن گیری با ظرفیت 8 کیلوگرم در ساعت

فروش دستگاه روغن گیری با ظرفیت ۸ کیلوگرم در ساعت

۵ ماه پیش
اصفهان
توافقی
فروش دستگاه روغن گیری صنعتی

فروش دستگاه روغن گیری صنعتی

۵ ماه پیش
تهران
توافقی
فروش دستگاه روغن گیری قسطی

فروش دستگاه روغن گیری قسطی

۵ ماه پیش
تهران
توافقی
دستگاه روغن گیری کنجد با ظرفیت  ورودی 15-10کیلوگرم در ساعت

دستگاه روغن گیری کنجد با ظرفیت ورودی ۱۵-۱۰کیلوگرم در ساعت

۵ ماه پیش
تهران
توافقی
دستگاه روغن گیری خانگی

دستگاه روغن گیری خانگی

۵ ماه پیش
تهران
توافقی
خرید وفروش دستگاه روغن کشی وروغن گیری

خرید وفروش دستگاه روغن کشی وروغن گیری

۵ ماه پیش
تهران
توافقی
خرید و فروش دستگاه روغن گیری با ظرفیت 200 کیلوگرم در ساعت

خرید و فروش دستگاه روغن گیری با ظرفیت ۲۰۰ کیلوگرم در ساعت

۵ ماه پیش
تهران
توافقی
خرید و فروش دستگاه روغن گیری با ظرفیت 8 کیلوگرم در ساعت

خرید و فروش دستگاه روغن گیری با ظرفیت ۸ کیلوگرم در ساعت

۵ ماه پیش
اصفهان
توافقی
خرید و فروش دستگاه روغن گیری کنجد با ظرفیت  ورودی 15-10کیلوگرم

خرید و فروش دستگاه روغن گیری کنجد با ظرفیت ورودی ۱۵-۱۰کیلوگرم

۵ ماه پیش
تهران
توافقی
خرید دستگاه روغن گیری با ظرفیت 100 کیلوگرم در ساعت

خرید دستگاه روغن گیری با ظرفیت ۱۰۰ کیلوگرم در ساعت

۵ ماه پیش
تهران
توافقی
خرید دستگاه روغن گیری

خرید دستگاه روغن گیری

۵ ماه پیش
تهران
توافقی
خرید دستگاه روغن کشی روغن گیری

خرید دستگاه روغن کشی روغن گیری

۵ ماه پیش
تهران
توافقی
خرید دستگاه روغن گیری کنجد با ظرفیت 20 کیلوگرم در ساعت

خرید دستگاه روغن گیری کنجد با ظرفیت ۲۰ کیلوگرم در ساعت

۵ ماه پیش
اصفهان
توافقی
فروش دستگاه روغن گیری کنجد با ظرفیت 20 کیلوگرم در ساعت

فروش دستگاه روغن گیری کنجد با ظرفیت ۲۰ کیلوگرم در ساعت

۵ ماه پیش
تهران
توافقی
خرید و فروش دستگاه روغن گیری با ظرفیت 20 کیلوگرم در ساعت

خرید و فروش دستگاه روغن گیری با ظرفیت ۲۰ کیلوگرم در ساعت

۵ ماه پیش
اصفهان
توافقی
خرید و فروش دستگاه روغن گیری کنجد با ظرفیت ورودی 40 کیلوگرم در ساعت

خرید و فروش دستگاه روغن گیری کنجد با ظرفیت ورودی ۴۰ کیلوگرم در ساعت

۵ ماه پیش
اصفهان
توافقی
خرید دستگاه روغن گیری کنجد با ظرفیت ورودی 40 کیلوگرم در ساعت

خرید دستگاه روغن گیری کنجد با ظرفیت ورودی ۴۰ کیلوگرم در ساعت

۵ ماه پیش
تهران
توافقی
فروش اقساطی دستگاه روغن گیری کنجد

فروش اقساطی دستگاه روغن گیری کنجد

۵ ماه پیش
تهران
توافقی
خرید اقساطی دستگاه روغن کشی

خرید اقساطی دستگاه روغن کشی

۵ ماه پیش
تهران
توافقی
خرید و فروش دستگاه روغن کشی

خرید و فروش دستگاه روغن کشی

۷ ماه پیش
اصفهان
توافقی
خرید و فروش دستگاه روغن کشی پرس سرد با ظرفیت 15-10 کیلوگرم

خرید و فروش دستگاه روغن کشی پرس سرد با ظرفیت ۱۵-۱۰ کیلوگرم

۷ ماه پیش
توافقی
خرید دستگاه روغن کشی پرس سرد با ظرفیت 20 کیلوگرم

خرید دستگاه روغن کشی پرس سرد با ظرفیت ۲۰ کیلوگرم

۷ ماه پیش
توافقی
فروش دستگاه روغن کشی پرس سرد با ظرفیت 20 کیلوگرم

فروش دستگاه روغن کشی پرس سرد با ظرفیت ۲۰ کیلوگرم

۷ ماه پیش
توافقی
خرید و فروش دستگاه روغن کشی پرس سرد با ظرفیت 20 کیلوگرم

خرید و فروش دستگاه روغن کشی پرس سرد با ظرفیت ۲۰ کیلوگرم

۷ ماه پیش
توافقی
خرید و فروش دستگاه روغن کشی خانگی

خرید و فروش دستگاه روغن کشی خانگی

۷ ماه پیش
توافقی
فروش دستگاه روغن کشی کنجد خانگی

فروش دستگاه روغن کشی کنجد خانگی

۷ ماه پیش
توافقی
فروش دستگاه روغن کشی کنجد با ظرفیت  ورودی 15-10کیلوگرم در ساعت

فروش دستگاه روغن کشی کنجد با ظرفیت ورودی ۱۵-۱۰کیلوگرم در ساعت

۷ ماه پیش
توافقی
خرید دستگاه روغن کشی کنجد با ظرفیت  ورودی 15-10کیلوگرم در ساعت

خرید دستگاه روغن کشی کنجد با ظرفیت ورودی ۱۵-۱۰کیلوگرم در ساعت

۷ ماه پیش
توافقی
دستگاه روغن کشی کنجد با ظرفیت  ورودی 15-10کیلوگرم در ساعت

دستگاه روغن کشی کنجد با ظرفیت ورودی ۱۵-۱۰کیلوگرم در ساعت

۷ ماه پیش
توافقی
فروش دستگاه روغن کشی کنجد با ظرفیت وروی 40 کیلوگرم در ساعت

فروش دستگاه روغن کشی کنجد با ظرفیت وروی ۴۰ کیلوگرم در ساعت

۷ ماه پیش
اصفهان
توافقی
خرید دستگاه روغن کشی کنجد با ظرفیت ورودی 40 کیلوگرم در ساعت

خرید دستگاه روغن کشی کنجد با ظرفیت ورودی ۴۰ کیلوگرم در ساعت

۷ ماه پیش
تهران
توافقی
خرید و فروش دستگاه روغن کشی کنجد با ظرفیت 20 کیلوگرم بر ساعت

خرید و فروش دستگاه روغن کشی کنجد با ظرفیت ۲۰ کیلوگرم بر ساعت

۷ ماه پیش
تهران
توافقی
فروش دستگاه روغن کشی کنجد با ظرفیت ورودی 20 کیلوگرم در ساعت

فروش دستگاه روغن کشی کنجد با ظرفیت ورودی ۲۰ کیلوگرم در ساعت

۷ ماه پیش
اصفهان
توافقی
خرید دستگاه روغن کشی کنجد با ظرفیت ورودی 20 کیلوگرم در ساعت

خرید دستگاه روغن کشی کنجد با ظرفیت ورودی ۲۰ کیلوگرم در ساعت

۷ ماه پیش
اصفهان
توافقی
خرید دستگاه روغن گیری با ظرفیت 8 کیلوگرم در ساعت

خرید دستگاه روغن گیری با ظرفیت ۸ کیلوگرم در ساعت

۷ ماه پیش
تهران
توافقی
خریدو فروش دستگاه روغن کشی کنجد با ظرفیت ورودی 8 کیلوگرم بر ساعت

خریدو فروش دستگاه روغن کشی کنجد با ظرفیت ورودی ۸ کیلوگرم بر ساعت

۷ ماه پیش
اصفهان
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروش دستگاه روغن کشی با ظرفیت 8 کیلوگرم در ساعت

فروش دستگاه روغن کشی با ظرفیت ۸ کیلوگرم در ساعت

۷ ماه پیش
تهران
توافقی
فروش دستگاه روغن گیری با ظرفیت 200 کیلوگرم در ساعت

فروش دستگاه روغن گیری با ظرفیت ۲۰۰ کیلوگرم در ساعت

۷ ماه پیش
تهران
توافقی
روغن کشی

روغن کشی

۷ ماه پیش
تهران
توافقی
موتور دستگاه های روغن کشی خانگی

موتور دستگاه های روغن کشی خانگی

۷ ماه پیش
تهران
توافقی
روغن دانه های گیاهی روغن کشی

روغن دانه های گیاهی روغن کشی

۷ ماه پیش
تهران
توافقی
توان دستگاه روغن کشی خانگی

توان دستگاه روغن کشی خانگی

۷ ماه پیش
تهران
توافقی
روغن کشی دانه های گیاهی

روغن کشی دانه های گیاهی

۷ ماه پیش
اصفهان
توافقی
دستگاه روغن کشی خانگی

دستگاه روغن کشی خانگی

۷ ماه پیش
تهران
توافقی
دستگاه های استاندارد روغن کشی

دستگاه های استاندارد روغن کشی

۷ ماه پیش
تهران
توافقی
دستگاه روغنکشی زیتون

دستگاه روغنکشی زیتون

۷ ماه پیش
تهران
توافقی
قیمت دستگاه روغنکشی دانه های خوراکی

قیمت دستگاه روغنکشی دانه های خوراکی

۷ ماه پیش
تهران
توافقی
دستگاه روغنکشی خانگی

دستگاه روغنکشی خانگی

۷ ماه پیش
تهران
توافقی
دستگاه روغن گیری OilSet

دستگاه روغن گیری OilSet

۷ ماه پیش
تهران
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تولید دستگاه های روغن کشی و ارده کشی بزرگ برای مغازه ها

تولید دستگاه های روغن کشی و ارده کشی بزرگ برای مغازه ها

۷ ماه پیش
تهران
توافقی
فروش دستگاهای روغن کشی

فروش دستگاهای روغن کشی

۷ ماه پیش
تهران
توافقی
فروش  دستگاه روغن گیری

فروش دستگاه روغن گیری

۷ ماه پیش
تهران
توافقی
فروش دستگاه روغن کشی 180میلیمتری

فروش دستگاه روغن کشی ۱۸۰میلیمتری

۷ ماه پیش
تهران
توافقی
فروش دستگاه روغن کشی250میلیمتری

فروش دستگاه روغن کشی۲۵۰میلیمتری

۷ ماه پیش
تهران
توافقی
فروش دستگاه روغن کشی وروغن گیری

فروش دستگاه روغن کشی وروغن گیری

۷ ماه پیش
تهران
توافقی
فروش اقساطی دستگاه روغن کشی

فروش اقساطی دستگاه روغن کشی

۷ ماه پیش
اصفهان
توافقی
فروش اقساطی دستگاه روغن کشی

فروش اقساطی دستگاه روغن کشی

۷ ماه پیش
تهران
توافقی
فروش ماشین آلات روغن کشی

فروش ماشین آلات روغن کشی

۷ ماه پیش
تهران
توافقی
دستگاه روغنگیری کنجد

دستگاه روغنگیری کنجد

۷ ماه پیش
تهران
توافقی
فروش دستگاه روغنگیری قسطی

فروش دستگاه روغنگیری قسطی

۷ ماه پیش
تهران
توافقی
فروش دستگاه روغن کشی خانگی

فروش دستگاه روغن کشی خانگی

۷ ماه پیش
تهران
توافقی
خرید دستگاه روغن کشی پرس سرد با ظرفیت 8 کیلوگرم

خرید دستگاه روغن کشی پرس سرد با ظرفیت ۸ کیلوگرم

۷ ماه پیش
تهران
توافقی
فروش دستگاه های روغنگیری

فروش دستگاه های روغنگیری

۷ ماه پیش
اصفهان
توافقی
خرید دستگاه روغن کشی کنجد خانگی

خرید دستگاه روغن کشی کنجد خانگی

۷ ماه پیش
اصفهان
توافقی
فروش دستگاه روغن کشی 65 میلیمتری

فروش دستگاه روغن کشی ۶۵ میلیمتری

۸ ماه پیش
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروش دستگاه روغن کشی 85 میلیمتری دیزلی

فروش دستگاه روغن کشی ۸۵ میلیمتری دیزلی

۸ ماه پیش
توافقی
فروش دستگاه روغن کشی پرس سرد با ظرفیت 8 کیلوگرم

فروش دستگاه روغن کشی پرس سرد با ظرفیت ۸ کیلوگرم

۸ ماه پیش
توافقی
خرید و فروش دستگاه روغن کشی پرس سرد با ظرفیت 8 کیلوگرم

خرید و فروش دستگاه روغن کشی پرس سرد با ظرفیت ۸ کیلوگرم

۸ ماه پیش
توافقی
خرید دستگاه روغن کشی پرس سرد با ظرفیت 15-10 کیلوگرم

خرید دستگاه روغن کشی پرس سرد با ظرفیت ۱۵-۱۰ کیلوگرم

۸ ماه پیش
توافقی
فروش دستگاه روغن کشی پرس سرد با ظرفیت 15-10 کیلوگرم

فروش دستگاه روغن کشی پرس سرد با ظرفیت ۱۵-۱۰ کیلوگرم

۸ ماه پیش
توافقی
خرید اقساطی با قرض الحسنه دستگاه روغن کشی

خرید اقساطی با قرض الحسنه دستگاه روغن کشی

۸ ماه پیش
توافقی
درآمد جانبی از دستگاه روغن کشی خانگی

درآمد جانبی از دستگاه روغن کشی خانگی

۸ ماه پیش
توافقی
ایجاد اشتغال از دستگاه روغن کشی خانگی

ایجاد اشتغال از دستگاه روغن کشی خانگی

۸ ماه پیش
توافقی
کسب درآمد با کمترین سرمایه از روغن کشی کنجد

کسب درآمد با کمترین سرمایه از روغن کشی کنجد

۸ ماه پیش
توافقی
کسب و کار خانگی با درآمد بالا با دستگاه روغن کشی کنجد

کسب و کار خانگی با درآمد بالا با دستگاه روغن کشی کنجد

۸ ماه پیش
توافقی
فروش دستگاه روغن کشی کنجد برای کسب و کار خانگی

فروش دستگاه روغن کشی کنجد برای کسب و کار خانگی

۸ ماه پیش
توافقی
کسب درآمد بالا با دستگاه روغن کشی کنجد

کسب درآمد بالا با دستگاه روغن کشی کنجد

۸ ماه پیش
توافقی
درآمد بالا با سرمایه کم از طریق دستگاه روغن گیری کنجد

درآمد بالا با سرمایه کم از طریق دستگاه روغن گیری کنجد

۸ ماه پیش
توافقی
اشتغال خانگی با روغن کشی کنجد

اشتغال خانگی با روغن کشی کنجد

۸ ماه پیش
توافقی
خرید و فروش دستگاه روغن کشی کنجد با ظرفیت  ورودی 15-10کیلوگرم در ساعت

خرید و فروش دستگاه روغن کشی کنجد با ظرفیت ورودی ۱۵-۱۰کیلوگرم در ساعت

۸ ماه پیش
توافقی
خرید دستگاه روغن گیری کنجد با ظرفیت  ورودی 15-10کیلوگرم در ساعت

خرید دستگاه روغن گیری کنجد با ظرفیت ورودی ۱۵-۱۰کیلوگرم در ساعت

۸ ماه پیش
توافقی
فروش دستگاه روغن گیری کنجد با ظرفیت  ورودی 15-10کیلوگرم در ساعت

فروش دستگاه روغن گیری کنجد با ظرفیت ورودی ۱۵-۱۰کیلوگرم در ساعت

۸ ماه پیش
توافقی
خرید و فروش دستگاه روغن کشی کنجد با طرفیت ورودی 40 کیلوگرم در ساعت

خرید و فروش دستگاه روغن کشی کنجد با طرفیت ورودی ۴۰ کیلوگرم در ساعت

۸ ماه پیش
توافقی
فروش دستگاه روغن گیری کنجد با ظرفیت ورودی 40 کیلوگرم در ساعت

فروش دستگاه روغن گیری کنجد با ظرفیت ورودی ۴۰ کیلوگرم در ساعت

۸ ماه پیش
توافقی
خرید دستگاه روغن گیری کنجد با ظرفیت 80 کیلوگرم در ساعت

خرید دستگاه روغن گیری کنجد با ظرفیت ۸۰ کیلوگرم در ساعت

۸ ماه پیش
توافقی
فروش دستگاه روغن گیری کنجد با ظرفیت 80 کیلوگرم در ساعت

فروش دستگاه روغن گیری کنجد با ظرفیت ۸۰ کیلوگرم در ساعت

۸ ماه پیش
توافقی
خرید و فروش دستگاه روغن گیری کنجد با ظرفیت ورودی 80 کیلوگرم د

خرید و فروش دستگاه روغن گیری کنجد با ظرفیت ورودی ۸۰ کیلوگرم د

۸ ماه پیش
توافقی
خرید دستگاه روغن کشی کنجد با ظرفیت 80 کیلوگرم در ساعت

خرید دستگاه روغن کشی کنجد با ظرفیت ۸۰ کیلوگرم در ساعت

۸ ماه پیش
توافقی
خرید و فروش دستگاه روغن کشی کنجد با ظرفیت 80 کیلوگرم در ساعت

خرید و فروش دستگاه روغن کشی کنجد با ظرفیت ۸۰ کیلوگرم در ساعت

۸ ماه پیش
توافقی
فروش دستگاه روغن کشی کنجد با ظرفیت 80 کیلوگرم در ساعت

فروش دستگاه روغن کشی کنجد با ظرفیت ۸۰ کیلوگرم در ساعت

۸ ماه پیش
توافقی
فروش دستگاه روغن گیری با ظرفیت 100 کیلوگرم در ساعت

فروش دستگاه روغن گیری با ظرفیت ۱۰۰ کیلوگرم در ساعت

۸ ماه پیش
توافقی
خرید و فروش دستگاه روغن گیری  با ظرفیت 100 کیلوگرم در ساعت

خرید و فروش دستگاه روغن گیری با ظرفیت ۱۰۰ کیلوگرم در ساعت

۸ ماه پیش
توافقی
خرید دستگاه روغن کشی با ظرفیت 100 کیلوگرم در ساعت

خرید دستگاه روغن کشی با ظرفیت ۱۰۰ کیلوگرم در ساعت

۸ ماه پیش
توافقی