آگهی های فوری

فروش کارخانه صنعتی در جاده خاوران

۲ هفته پیش
تهران
274 بازدید

دستگاه تزریق پلاستیک

۲ هفته پیش
تهران
188 بازدید

سندبلاست

۳ هفته پیش
البرز
142 بازدید

گروه تلگرام بازاریابان آماده به کار

۳ هفته پیش
تهران
211 بازدید

تبلیغات بازدیدی

۳ ماه پیش
تهران
263 بازدید

بازاریاب آماده به کار دور کاری

۳ ماه پیش
تهران
261 بازدید

فروش مواد شیمیایی

فروش کاتالیست روی

فروش کاتالیست روی

۳ هفته پیش
تهران
توافقی
فروش محصولات پالایشگاهی و پتروشیمی

فروش محصولات پالایشگاهی و پتروشیمی

۳ هفته پیش
تهران
توافقی
فروش مشتقات نفتی و میعانات گازی و پتروشیمی

فروش مشتقات نفتی و میعانات گازی و پتروشیمی

۳ هفته پیش
تهران
توافقی
فروش پلی  آلومینیوم کلراید مایع 16% زرد رنگ

فروش پلی آلومینیوم کلراید مایع ۱۶% زرد رنگ

شنبه 30 بهمن 1395
توافقی
خرید پلی  آلومینیوم کلراید مایع 16% زرد رنگ

خرید پلی آلومینیوم کلراید مایع ۱۶% زرد رنگ

شنبه 30 بهمن 1395
توافقی
خریدوفروش  پلی آلومینیوم کلراید مایع 16% زرد رنگ

خریدوفروش پلی آلومینیوم کلراید مایع ۱۶% زرد رنگ

شنبه 30 بهمن 1395
توافقی
صادرات پلی آلومینیوم کلراید مایع 16% زرد

صادرات پلی آلومینیوم کلراید مایع ۱۶% زرد

شنبه 30 بهمن 1395
توافقی
واردات پلی آلومینیوم کلراید مایع 16% زرد

واردات پلی آلومینیوم کلراید مایع ۱۶% زرد

شنبه 30 بهمن 1395
توافقی
صادرات و واردات پلی آلومینیوم کلراید مایع 16% زرد

صادرات و واردات پلی آلومینیوم کلراید مایع ۱۶% زرد

شنبه 30 بهمن 1395
توافقی
صادرات و واردات مواد شیمیایی پلی آلومینیوم کلراید مایع 16%

صادرات و واردات مواد شیمیایی پلی آلومینیوم کلراید مایع ۱۶%

شنبه 30 بهمن 1395
توافقی
واردات مواد شیمیایی پلی آلومینیوم کلراید مایع 16% زرد

واردات مواد شیمیایی پلی آلومینیوم کلراید مایع ۱۶% زرد

شنبه 30 بهمن 1395
توافقی
صادرات مواد شیمیایی پلی آلومینیوم کلراید مایع 16%

صادرات مواد شیمیایی پلی آلومینیوم کلراید مایع ۱۶%

شنبه 30 بهمن 1395
توافقی
فروش مواد نفتی

فروش مواد نفتی

شنبه 30 بهمن 1395
توافقی
فروش مازوت

فروش مازوت

شنبه 30 بهمن 1395
توافقی
فروش مواد شیمیایی

فروش مواد شیمیایی

شنبه 30 بهمن 1395
توافقی
فروش و تامین مواد نفتی

فروش و تامین مواد نفتی

شنبه 30 بهمن 1395
توافقی
فروش مشتقات نفتی

فروش مشتقات نفتی

شنبه 30 بهمن 1395
توافقی
فروش محصولات پتروشیمی

فروش محصولات پتروشیمی

شنبه 30 بهمن 1395
توافقی
فروش محصولات نفتی و پتروشیمی

فروش محصولات نفتی و پتروشیمی

شنبه 30 بهمن 1395
توافقی
فروش محصولات پالایشگاهی

فروش محصولات پالایشگاهی

شنبه 30 بهمن 1395
توافقی
فروش میعانات گازی

فروش میعانات گازی

شنبه 30 بهمن 1395
توافقی
فروش مشتقات نفتی و میعانات گازی و پتروشیمی

فروش مشتقات نفتی و میعانات گازی و پتروشیمی

شنبه 30 بهمن 1395
توافقی
فروش مواد نفتی، گازی و پتروشیمی

فروش مواد نفتی، گازی و پتروشیمی

شنبه 30 بهمن 1395
توافقی
فروش مشتقات نفتی

فروش مشتقات نفتی

شنبه 30 بهمن 1395
توافقی
فروش مستقیم پودر دستی پونل

فروش مستقیم پودر دستی پونل

شنبه 30 بهمن 1395
توافقی
خرید شمع های زینتی و تزیینی لوکس

خرید شمع های زینتی و تزیینی لوکس

شنبه 30 بهمن 1395
توافقی
فلوکولانت RAYMON FR-W235 2- فلوکولانت RAYMON FR-W245  فلوکولانت یا پلی اکریل آمید ( PAM )

فلوکولانت RAYMON FR-W۲۳۵ ۲- فلوکولانت RAYMON FR-W۲۴۵ فلوکولانت یا پلی اکریل آمید ( PAM )

شنبه 30 بهمن 1395
توافقی