آگهی های فوری

فروش دستگاه پاستوریزاتور لوله ای

۲ روز پیش
تهران
80 بازدید

فروش مواد شیمیایی

فروش کاتالیست روی

فروش کاتالیست روی

۴ ماه پیش
تهران
توافقی
فروش پلی  آلومینیوم کلراید مایع 16% زرد رنگ

فروش پلی آلومینیوم کلراید مایع ۱۶% زرد رنگ

شنبه 30 بهمن 1395
توافقی
خرید پلی  آلومینیوم کلراید مایع 16% زرد رنگ

خرید پلی آلومینیوم کلراید مایع ۱۶% زرد رنگ

شنبه 30 بهمن 1395
توافقی
خریدوفروش  پلی آلومینیوم کلراید مایع 16% زرد رنگ

خریدوفروش پلی آلومینیوم کلراید مایع ۱۶% زرد رنگ

شنبه 30 بهمن 1395
توافقی
صادرات پلی آلومینیوم کلراید مایع 16% زرد

صادرات پلی آلومینیوم کلراید مایع ۱۶% زرد

شنبه 30 بهمن 1395
توافقی
واردات پلی آلومینیوم کلراید مایع 16% زرد

واردات پلی آلومینیوم کلراید مایع ۱۶% زرد

شنبه 30 بهمن 1395
توافقی
صادرات و واردات پلی آلومینیوم کلراید مایع 16% زرد

صادرات و واردات پلی آلومینیوم کلراید مایع ۱۶% زرد

شنبه 30 بهمن 1395
توافقی
صادرات و واردات مواد شیمیایی پلی آلومینیوم کلراید مایع 16%

صادرات و واردات مواد شیمیایی پلی آلومینیوم کلراید مایع ۱۶%

شنبه 30 بهمن 1395
توافقی
واردات مواد شیمیایی پلی آلومینیوم کلراید مایع 16% زرد

واردات مواد شیمیایی پلی آلومینیوم کلراید مایع ۱۶% زرد

شنبه 30 بهمن 1395
توافقی
صادرات مواد شیمیایی پلی آلومینیوم کلراید مایع 16%

صادرات مواد شیمیایی پلی آلومینیوم کلراید مایع ۱۶%

شنبه 30 بهمن 1395
توافقی