آگهی های فوری

فروش دستگاه پاستوریزاتور لوله ای

۲ روز پیش
تهران
80 بازدید

ماشین آلات مواد غذایی صفحه 19

فروش دستگاه فر ریلی (تونلی)

فروش دستگاه فر ریلی (تونلی)

۹ ماه پیش
توافقی
فروش دستگاه فر کابینتی دوار

فروش دستگاه فر کابینتی دوار

۹ ماه پیش
توافقی
فروش دستگاه خشک کن(Dryer)

فروش دستگاه خشک کن(Dryer)

۹ ماه پیش
توافقی
فروش بادام شکن و گردو شکن و فندق و پسته شکن

فروش بادام شکن و گردو شکن و فندق و پسته شکن

۹ ماه پیش
توافقی
فروشی جیازی اوی سه فه ری

فروشی جیازی اوی سه فه ری

۹ ماه پیش
توافقی
فروش خط سرند و بوجاری کمپوست تولیدی

فروش خط سرند و بوجاری کمپوست تولیدی

۹ ماه پیش
توافقی
فروش آسیاب خردکن پسماندهای گیاهی

فروش آسیاب خردکن پسماندهای گیاهی

۹ ماه پیش
توافقی
فروش دستگاه های خط تولید نان صنعتی

فروش دستگاه های خط تولید نان صنعتی

۹ ماه پیش
توافقی
فروش اتاق خمیر برای تولید نان صنعتی

فروش اتاق خمیر برای تولید نان صنعتی

۹ ماه پیش
توافقی
فروش دستگاه استراحت میانی خمیر

فروش دستگاه استراحت میانی خمیر

۹ ماه پیش
توافقی
فروش دستگاه پخت نان دوارپرتابل

فروش دستگاه پخت نان دوارپرتابل

۹ ماه پیش
توافقی
فروش دستگاه فر تونلی پخت نان سنگک (با حرارت شعله غیر مستقیم

فروش دستگاه فر تونلی پخت نان سنگک (با حرارت شعله غیر مستقیم

۹ ماه پیش
توافقی
فروش دستگاه فر طبقه ای

فروش دستگاه فر طبقه ای

۹ ماه پیش
توافقی
فروش دستگاه فر گردان مینی

فروش دستگاه فر گردان مینی

۹ ماه پیش
توافقی
فروش فر گردان مشعل از جلو

فروش فر گردان مشعل از جلو

۹ ماه پیش
توافقی
فروش دستگاه فرتونلی باحرارت شعله غیر مستقیم

فروش دستگاه فرتونلی باحرارت شعله غیر مستقیم

۹ ماه پیش
توافقی
فروش دستگاه رول کن

فروش دستگاه رول کن

۹ ماه پیش
توافقی
فروش پهن کن اتوماتیک خمیر نان

فروش پهن کن اتوماتیک خمیر نان

۹ ماه پیش
توافقی
فروش خط شربت دارویی -فروش خط کامل پر کن مایع جات دو نازله

فروش خط شربت دارویی -فروش خط کامل پر کن مایع جات دو نازله

۹ ماه پیش
توافقی
فروش خط آجیل -فروش خط  تفت و شور کن و طعم زن اجیل و خشکبار و بسته بندی

فروش خط آجیل -فروش خط تفت و شور کن و طعم زن اجیل و خشکبار و بسته بندی

۹ ماه پیش
توافقی
فروش دستگاه لووک یا طعم پاش خشکبار

فروش دستگاه لووک یا طعم پاش خشکبار

۹ ماه پیش
توافقی
فروش دستگاه تفت و شور کن خشکبار و اجیل

فروش دستگاه تفت و شور کن خشکبار و اجیل

۹ ماه پیش
توافقی
دستگاه خشک کن اجیل یا رطوبت گیر

دستگاه خشک کن اجیل یا رطوبت گیر

۹ ماه پیش
توافقی
فروش خط تولید نان فانتزی وشیرینی

فروش خط تولید نان فانتزی وشیرینی

۹ ماه پیش
توافقی
فروش خط کامل بوجاری با پولیش حبوبات

فروش خط کامل بوجاری با پولیش حبوبات

۹ ماه پیش
توافقی
فروش خط کامل سبزی خرد کن

فروش خط کامل سبزی خرد کن

۹ ماه پیش
توافقی
فروش خط کامل تولید پیتزا

فروش خط کامل تولید پیتزا

۹ ماه پیش
توافقی
فروش خط تولید و بسته بندی ساندویچ سرد

فروش خط تولید و بسته بندی ساندویچ سرد

۹ ماه پیش
توافقی
فروش خط خشک کن تونلی میوجات و سبزیجات

فروش خط خشک کن تونلی میوجات و سبزیجات

۹ ماه پیش
توافقی
فروش دستگاه سورتینگ

فروش دستگاه سورتینگ

۹ ماه پیش
توافقی